Workshop WMO Inspiratiedag 2015

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en transformaties in het sociale domein zorgen voor flink wat veranderingen. Zo blijven ouderen (langer) zelfstandig thuis wonen met zorg aan huis en in de buurt. Ook wordt er een bijdrage verwacht van vrijwilligers in de ondersteuning van zorg en welzijn. Hierdoor groeit ook het beroep dat op mantelzorgers gedaan wordt. Ook wordt steeds vaker gevraagd wat mensen die hulp nodig hebben zelf nog kunnen bijdragen in het dorp.

Dit biedt nieuwe kansen en mogelijkheden in de participatiesamenleving. Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we samen het dorp leefbaar houden. Wat betekent dit alles voor u als dorpshuis of dorpsplatform? Wat gaat het u kosten en wat levert het de gemeenschap op? Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen neemt u mee in het zichtbaar maken van effecten aan de hand van de Effectencalculator. Na een korte introductie gaat u zelf aan de slag met de Effectencalculator en maatschappelijke prijslijst. Kortom, wie investeert en wie incasseert in het sociale domein in uw dorp? Voor meer informatie over de effectencalculator kunt u kijken op de blog van de HAN.

 

Deze workshop werd verzorgd door Gideon Visser, verbonden aan het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen. Zie hieronder de powerpoint van de workshop.

Locatie

Thema: 
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners