Workshop Participatiewet Inspiratiedag 2015

Dit jaar is de participatiewet ingevoerd. Het doel van deze wet is om iedereen die kan werken, ook aan het werk te krijgen en als het nodig is met extra ondersteuning van de gemeente. Voor dorpen is dit een mooie kans om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook echt mee te laten doen. Tijdens de workshop zoomen we in op een aantal praktijkvoorbeelden en maken we de vertaalslag naar het eigen dorp. We kijken hoe de DKK en haar netwerk u kan ondersteunen om dit ook echt van de grond te krijgen.

 

 

Deze workshop werd verzorgd door: Spectrum, partner met elan. Zie hieronder de powerpoint van de workshop.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners