Workshop Accommodatiebeleid Inspiratiedag 2015

 

In het verleden was accommodatiebeleid een beleidskader dat door de gemeente werd opgesteld en waar lokale organisaties als dorpsraden en dorpshuisbesturen geen invloed op hadden. Met ontwikkelingen als bevolkingskrimp en het afnemen van subsidies is het noodzaak geworden dat kernen zich bezighouden met accommodatiebeleid.

Door zelf accommodatiebeleid te ontwikkelen heeft de kern grip op de toekomst van de voorzieningen en accommodaties in haar kern. Inmiddels zijn er diverse (Gelderse) voorbeelden waar het gelukt is een toekomstperspectief op de accommodaties te ontwikkelen binnen het gemeentelijk beleidskader. In de werksessie bespreken we de vijf meest prominente en direct toepasbare spelregels uit de Gelderse praktijk, waarmee iedere kern direct aan de slag kan!

 

 

Verzorgd door: ICSadviseurs.

Over accommodatiebeleid zijn diverse documenten en presentaties te vinden op deze site, kijk bij thema's onder Accommodaties

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners