Module 3: Een openbare ontmoetingsplek in de openlucht

Veel dorpen kennen een actief dorpsleven met een sociaal en betrokken gemeenschap. Dit komt alleen in vele dorpen niet tot uiting in de fysieke uitstraling van het dorp. De dorpskernen die er zijn, zijn sfeerloos, ongezellig en worden veelal gebruikt om te parkeren. De dorpskern kent vaak geen eenheid en verschillende functies rondom de dorpskern kennen geen samenhang. Ook zijn er vele lintdorpen in Gelderland die oorspronkelijk geen dorpskern hebben. Vaak is er in deze oorspronkelijke lintdorpen vraag naar een openbare ontmoetingsplek en is het lastig een centrale plek aan te wijzen in het dorp die kan fungeren als openbare ontmoetingsplek.

Klik hier voor de module 'Openbare ontmoetingsplek'

Klik hier voor de presentatie 'Een openbare ontmoetingsplek in de openlucht'

Klik hier voor de presentatie Ontmoetingsplek Zieuwent

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners