Module 6: De Dorpscontactpersoon

Een dcp versterkt de leefbaarheid in de kern. Hij (of zij) kan gezien worden als een ‘supervrijwilliger’ die zich ter bevordering van de leefbaarheid meer dan een gemiddelde vrijwilliger kan inzetten voor zijn eigen dorp. Voor veel zaken die op de agenda van dorpsbelangenorganisaties, dorpshuisbesturen of initiatiefgroepen staan, moet intensief gelobbyd, overlegd en geregeld worden. Vrijwilligers die dit naast hun betaalde baan moeten doen, missen hiervoor vaak de benodigde tijd en energie. Projecten hebben daarbij een enthousiaste, gemotiveerde kartrekker nodig. Het liefst iemand die ook overdag tijd heeft, die goed bekend staat en die goed kan netwerken. Plaatsen zijn er sterk bij gebaat als zulke personen zich inzetten voor het algemeen belang van de gemeenschap.

Klik hier voor de module 'De Dorpscontactpersoon' 

Klik hier voor de werksessie over 'De Dorpscontactpersoon' tijdens de inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling 2014

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners