Module 8: Accommodatiebeleid

Veel kleine kernen hebben meerdere accommodaties: dorpshuis, verenigingsgebouw, café, school, en/of kerk. Gebouwen met een ontmoetingsfunctie waar activiteiten plaatsvinden en nieuwe initiatieven ontstaan. Om voorzieningen ook in de toekomst in stand te kunnen houden zullen steeds meer activiteiten gecombineerd moeten worden. Hierbij is het noodzakelijk dat een visie wordt ontwikkeld op toekomstige behoeften vanuit, en veranderingen in dorp of wijk. Het accommodatiebeleid wordt op het gemeentehuis bepaald. Dit betekent echter niet dat je als bewoners of dorp zelf ook een mening kunt vormen. Steeds meer dorpen nemen het initiatief om zelf aan een accommodatiebeleid te werken. In deze module wordt beschreven hoe je dat kunt aanpakken.

Klik hier voor de module 'Accommodatiebeleid' 

Klik hier voor de 5-delige werkplaats 'Accommodatiebeleid in de praktijk'

Klik hier voor de werksessie 'Samenwerking dorpsgebouwen' tijdens de inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling 2014

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners