Module 9: Samenwerken aan Zorg en Welzijn

Dromen van 1 januari 2020. Wat hebben de decentralisaties van Wmo, Jeugd en Participatie teweeg gebracht? Wat kun je zelf doen als dorpsbelangenorganisatie, nieuw burgerinitiatief of gemeenschapsvoorziening samen met professionele zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente?

De veranderingen in het sociale domein, de wens om langer zelfstandig te wonen met zorg aan huis of in de buurt en de mogelijke bijdragen van inwoners zelf geven stof tot overleg. Uiteindelijk is de belangrijkste vraag: hoe werken we samen in zorg en welzijn? Wat betekent dat voor mij als vrijwilliger of dorpsraad?

Deze vragen staan centraal in deze module, die handvaten biedt voor het lokaal samen werken in zorg en welzijn.

Klik hier voor de Module 'Samen werken aan zorg en welzijn'

Klik hier voor de werksessie 'Samen werken aan zorg en welzijn' tijdens de Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling 2014

Locatie

Thema: 
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners