Module 10: Jongeren in de Dorpsbelangenorganisatie

Eén van de uitdagingen van dit moment is om jongeren te betrekken bij de leefbaarheid van de kleine kern, of, vanuit de jongere gezien, om je actief in te zetten voor je woonplaats. Betrokkenheid zorgt voor binding, frisse ideeën, aandacht voor actuele vraagstukken waar jongeren mee te maken hebben en draagvlak onder de doelgroep die zo belangrijk is voor de toekomst van het dorp. Bovendien zijn jongeren in de dorpsbelangenorganisatie nodig om dit orgaan een afspiegeling van de bevolking te laten zijn.

Voor de toekomst van kleine kernen is het van groot belang om jongeren ‘vast te houden’. Jongeren die zich inzetten voor de leefbaarheid, die iets doen voor het algemeen belang, zullen zich extra verbonden voelen met het dorp. Naast dat het de plek is waar hun vrienden en familie wonen, is het een plek waar ze hun eigen stempel op hebben mogen drukken. Ze hebben iets achtergelaten waar ze hopelijk trots op zijn en waar ze zich graag mee identificeren.

Klik hier voor de Module 'Jongeren in de Dorpsbelangenorganisatie'

Klik hier voor de werksessie 'Jong en oud een dorpsbelangenorganisatie' tijdens de Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling 2014

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners