Werkplaats Accommodatiebeleid in de praktijk

Vanuit het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen werden er in 2014-2015 vijf regionale bijeenkomsten gehouden over accommodatie beleid in de praktijk.

Door het wegvallen van voorzieningen komen gebouwen leeg te staan en vervullen geen functie meer. Leegstaande accommodaties en een verschraling van het voorzieningenniveau hebben een negatief effect op de leefbaarheid en de woonkwaliteit in dorpen en kleine kernen. Tegenwoordig vraagt dit probleem om een aanpak van onderop, waarbij alle lokale partijen het initiatief nemen en gezamenlijk zoeken naar toekomstbestendige oplossingen. Kortom: er is behoefte aan een gezamenlijke lokale aanpak voor instandhouding van vitale kernen met bijbehorende voorzieningen. Is uw kern klaar voor de toekomst?

Centraal in de werkplaats stonden de volgende thema's:

  • Het bieden van gemeentelijke beleidskaders en budgetverantwoordelijkheid richting kernen, om van onderop voorzieningen-/accommodatiebeleid te ontwikkelen;
  • Het verschaffen van concrete handvaten aan lokale partijen om zelfstandig een haalbaar voorzieningen-/accommodatieplanHt ontwikkelen;
  • Het verschaffen van best practices door interessante gastsprekers van doeltreffende voorbeelden uit Gelderland.

Directe links naar de vijf werkplaatsen:

Accommodatiebeleid #5 Bedrijfsplan vitale kernen

Accommodatiebeleid #4: Inspirerende organisatie en beheermodellen

Accommodatiebeleid #3: Voorzieningen en acommodatieplan per kern

Accommodatiebeleid #2: Transparant huur-, subsidie- en tarievenbeleid

Accommodatiebeleid #1: De meerwaarde van accommodatiebeleid

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners