Accommodatiebeleid #5 Bedrijfsplan vitale kernen

De vijfde en voorlopig laatste werkplaats brengt alle ingrediënten uit voorliggende werkplaatsen samen in een vitaal en toekomstbestendig bedrijfsplan voor een kern/wijk. Cruciaal hierin is het draagvlak bij betrokkenen van onderop die gezamenlijk het bedrijfsplan als ‘ambassadeur’ en bijbehorend commitment gaan vormgeven. Belangrijk gegeven hierin is het stimuleren van de zelfredzaamheid van een kern/wijk en methoden om te komen tot een proactieve samenwerking met gemeente, woningcorporatie, zorginstelling, et cetera. Aan dit verzoek geven wij als kennisnetwerk graag gehoor. De vijfde werkplaats bevat de volgende elementen:
  1. Hoe blijft de maatschappelijke visie en programmering leidend in het bedrijfsplan?
  2. Op welke wijze gaan we ons als kern organiseren voor de uitwerking van een gedragen plan?
  3. Welke financieringsstromen zijn voor ons als kern/wijk bruikbaar?
  4. Hoe bereiken we een toekomstbestendige exploitatie en blijven we flexibele participeren op veranderingen?

 

Zie deze pagina voor de verslagen van alle 5 bijeenkomsten in de Werkplaats Accommodatiebeleid in de praktijk

Date: 
donderdag, 12 maart, 2015 - 19:00

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners