Accommodatiebeleid #4: Inspirerende organisatie en beheermodellen

De vierde werkplaats stond in het teken van de verdieping van organisatie- en beheermodel op kern-/ wijkniveau. Op basis van een tweetal voorbeeldmodellen, afgebakend op accommodatie- en dorpsniveau, hebben deelnemers invulling gegeven aan de dagelijkse operationele beheeraspecten. Wat organiseer je gezamenlijk of individueel of via een tussenvorm hiervan? Welke consequenties heeft dit? Wat zijn knelpunten? Hoe los je dit op? Door de discussie in gemengde groepen van strategie-/beleidsmakers en direct betrokkenen uit het veld, worden knelpunten en oplossingen van meerdere invalshoeken bekeken en behandeld. Deze integrale blik zorgt voor afgestemde oplossingen en voorkomt opgelegde oplossingen, die dikwijls de bekende beheer- en exploitatieproblemen veroorzaken.

Extra element in de werkplaats was de toepassing van de nieuwe participatiewet in uw kern of accommodatie. Wat zijn de veranderingen, hoe kunt u hierop inspelen en vooral hoe blijft de participatiewet een bruikbaar maatschappelijk verantwoord middel en geen doel financieel op zich! Door ervaringen te delen en de huidige valkuilen in het veld te benoemen, hebben deelnemers met elkaar basisvoorwaarden geformuleerd voor een dagelijkse succesvolle integratie van de participatiewet en Wmo activiteiten op dorpsniveau en haar accommodaties. Het aangereikte stappenplan is een bruikbare tool om voor een ieder zelfstandig de vertaalslag te maken naar haar eigen kern.

 

Zie deze pagina voor de verslagen van alle 5 bijeenkomsten in de Werkplaats Accommodatiebeleid in de praktijk

Date: 
donderdag, 12 februari, 2015 - 19:00

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners