Accommodatiebeleid #3: Voorzieningen en acommodatieplan per kern

Tijdens de werkplaats “Voorzieningen en accommodatie-plan per kern” van 15 januari 2015 is nadrukkelijk stilgestaan bij het vormgeven van een eigentijds activiteitenprogramma per kern. Kenmerkend voor de aanpak is het benutten van de lokale verenigingen en organisaties om gezamenlijk van onderop te komen tot een vitaal programma. De samenwerking van lokale stakeholders en het benutten van elkaars kracht zijn hierin cruciaal.

De volgende stap is om het activiteitenprogramma van onderop tot uitvoer en wasdom te laten komen. Dit is alleen mogelijk met een gedragen en functionele organisatiestructuur op kernniveau. Hoe kan iedere kern een voor haar geschikte en doeltreffende organisatiestructuur vormgeven, welke competenties zijn hiervoor nodig? Op basis van een concrete aanpak, hebben de deelnemers gezamenlijk invulling gegeven aan deze vragen. Hiermee heeft iedere deelnemer concrete handvaten gekregen om een dergelijke aanpak in haar eigen lokale omgeving toe te passen.

Op 12 februari 2015 a.s. volgt de verdiepingsslag middels bovenstaande kernpunten.

 

Zie deze pagina voor de verslagen van alle 5 bijeenkomsten in de Werkplaats Accommodatiebeleid in de praktijk

Date: 
donderdag, 15 januari, 2015 - 19:00

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners