Accommodatiebeleid #2: Transparant huur-, subsidie- en tarievenbeleid

Tijdens de vorige werkplaats is nadrukkelijk stilgestaan bij het gezamenlijk formuleren (gemeente en veld) van sectorale beleidsuitgangspunten. Bijvoorbeeld op het vlak van zorg, welzijn, cultuur, onderwijs et cetera. Dit vormt het inhoudelijk beleidskader van de gemeente. Vervolgens is gezamenlijk gekeken naar de kerntaken van de gemeente en de consequenties hiervan in het subsidiebeleid.

De herijking van inhoudelijke keuzes en het consequent volgen van geformuleerde kerntaken hebben direct hun uitwerking in een herverdeling van financiële middelen en instandhouding van accommodaties. Op deze wijze is interactief een nieuw consequent subsidiebeleid van een gemeente met inbreng en draagvlak van het veld vormgegeven. De transparantie van dit subsidiebeleid heeft direct zijn uitwerking in het huur-/tarievenbeleid van een gemeente. Door inzicht te verschaffen in dit speelveld en afwegingen, kan men vervolgens zelfstandig komen tot een onderbouwde definitie van het beoogde (maatschappelijk) huur- en tarievenbeleid. Met deze methodiek kunnen gemeenten en kernen gezamenlijk komen tot een gedragen en onderbouwd subsidie- en tarievenbeleid.

 

Zie deze pagina voor de verslagen van alle 5 bijeenkomsten in de Werkplaats Accommodatie beleid in de praktijk

Date: 
donderdag, 11 december, 2014 - 19:00

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners