Visie Leefbaarheid Provincie Gelderland

Provincie Gelderland heeft een visie opgesteld voor Leefbaarheid. Hierin wordt het begrip leefbaarheid en de rol van de provincie daarin toegelicht. De ambitie van de provincie is samenhang in de Gelderse samenleving. Hierbij wordt ingezet op burgerkracht en samenredzaamheid, in wijken en dorpen en op thema's waar energie in zit! Download hieronder de visie. 

De provincie kan een meerwaarde bieden in de aanpak van leefbaarheidsopgaven, is in de notitie te lezen. "In aanvulling op ons beleid in de kerntaken en aanvullend op de rol van gemeenten". Afhankelijk van het onderwerp en van het soort burgerinitiatief, ziet de provincie voor zichzelf verschillende rollen: kennismakelaar en –verbinder, facilitator en katalysator van processen, stimulator/initiator van innovatie, meedenker, participant en financier. De volgende instrumenten worden in de visie genoemd:

  • Stimuleren van lokale leefbaarheidsagenda's
  • Kennis delen over leefbaarheid met behulp van een analoog en digitaal platform en inspiratiebijeenkomsten
  • Innovatie in rollen, houding en instrumenten. De provincie wil op verschillende manieren experimenteerruimte bieden, burgerinitiatieven ondersteunen en gemeenten ondersteunen. 
  • Financiering van leefbaarheidsinitiatieven
  • Monitoring op basis van gesprekken met partners, lokale monitoring en de Leefbarometer.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners