Verduurzaming De Lèghe Polder in Beuningen

Na jarenlange onzekerheid over de toekomst van het dorpshuis De Lèghe Polder in Beuningen, kwam er in 2014 groen licht om te kijken naar de mogelijkheden om andere organisaties uit Beuningen te huisvesten in het Dorpshuis. Uiteindelijk was het de wens om de Bibliotheek, het Senioren Inloophuis en het Rode Kruis in het dorpshuis onder te brengen.<--break->

Om dit te realiseren, was wel een grondige verbouwing van het uit de jaren ’60 en ’80 daterende dorpshuis nodig. De gemeente stelde hiervoor het gereserveerde renovatiebudget beschikbaar en van de Provincie Gelderland kregen we subsidie uit de tender Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen.<--break->

Het bestuur heeft de gelegenheid aangegrepen om gelijk te kijken welke maatregelen er genomen konden worden om het hoge energieverbruik te beperken. In zo’n gedateerd gebouw bleken de mogelijkheden legio, waarbij de grootste besparing gehaald kon worden uit het verwarmingssysteem. Twee losse CV-installaties met transportleidingen die zonder isolatie in de betonvloeren lagen, bleken enorme energievreters en zorgden voor (te veel) warmte in ruimtes waar dit helemaal niet nodig was.

Een complete aanpassing van het verwarmingssysteem is echter erg kostbaar en paste niet in beschikbare budget voor de verbouwing. Samen met de gemeente is gekeken naar een oplossing. De gemeente had geen extra financiële middelen beschikbaar, maar was wel bereid zich borg te stellen voor een financiering. Met deze borgtelling, konden we voor een aantrekkelijk tarief een financiering aangaan bij de ASN-bank.

Met het bedrag van de financiering kunnen we een gebouwbeheersysteem aanleggen, waarmee we flink op de energierekening besparen en ook het klimaat in het dorpshuis sterk verbeteren. Daarnaast wordt een groot deel van de verlichting vervangen door ledverlichting en een pui uit de jaren ’60 geheel vervangen door een nieuwe veel beter geïsoleerde pui. Tevens was de dakbedekking aan vervanging toe en ook hier bleek met een betere isolatie een flinke besparing op het energieverbruik mogelijk.

Al deze maatregelen leveren een besparing op de energiekosten op, waarmee de rente en aflossing van financiering voldaan kunnen worden. Op deze manier kunnen we budget-neutraal niet alleen het klimaat in het dorpshuis verbeteren, maar ook ons steentje bijdrage aan de beperking van de opwarming van de aarde.

Momenteel zitten we midden in de verbouwing, maar eind april moet die afgerond zijn, waarna we het dorpshuis opnieuw kunnen inrichten met een eigentijdse uitstraling voor een stralende toekomst.

 

Patrick van Gemert, penningmeester dorpshuis De Lèghe Polder in Beuningen


Locatie

Beuningen
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners