Samen sterk voor leefbaarheid

Het was een bijzonder levendige themabijeenkomst op maandag 15 februari bij DKK Gelderland in Giesbeek. Meer mensen dan de 70 aanmeldingen lieten zich informeren over leefbaarheid voor hun dorp, over de kansen en bedreigingen, over de visie van de provincie, maar vooral ook over de oplossingen die her en der in Gelderland al bedacht zijn of tot resultaat hebben geleid.
Speciale gast was gedeputeerde Bea Schouten die daarvoor een andere bijeenkomst had afgezegd. Zij werd welkom geheten door vice-voorzitter Tinie te Dorsthorst (voorzitter Leidy van der Aalst was ziek), die haar teven het eerste ‘kookboek’ kon overhandigen. Dit Kookboek voor dorpen en dorpshuizen staat vol initiatieven in de kleine kernen.

Van samenwerken in het dorpshuis tot samen werken met sport en zorgorganisaties. Als een receptenboek vol tips en handvatten is het bedoeld ter inspiratie voor dorpsraden, dorpshuizen en andere initiatiefrijke burgerorganisaties. Het is een product van het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen (= DKK Gelderland, Spectrum partner met elan, HAN krachtige kernen, ICSadviseurs en de provincie Gelderland.) U leest er meer over op onze website.

Na de algemene presentatie werd in kleinere groepen doorgesproken over de kansen en bedreigingen. Over krimp en glasvezel, over zonnepanelen en woningbouw, over mobiliteit en eenzaamheid… Maar vooral ook werd gesproken over communiceren (en dat is meer dan informeren) en dan met name tussen overheid en inwoners. Luisteren naar elkaar, elkaar serieus nemen, met elkaar overleggen en soms ‘ja’ en soms; nee’ te horen krijgen. Maar vooral in gesprek blijven.

De themabijeenkomst heeft niet alle problemen op gelost, verre van dat, maar het is weer een stap geweest in het sterkhouden van elkaar. Leefbaarheid moet je samen maken, voor gemeenschapsvoorzieningen heb je elkaar nodig. Met het resultaat van deze bijeenkomst is diezelfde week nog ingesproken bij de provincie. DKK Gelderland wil namelijk voor dorpen en dorpshuizen een belangrijke belangenbehartiger zijn, maar ook hier geldt: dat moeten we wel samen doen. In dit geval samen met de provincie. Wilt u meer weten over het kennisnetwerk of hebt u vragen of tips, neem dan contact met ons op. We luisteren graag naar u.


Niko Wiendels, bestuurslid DKK Gelderland

Locatie

Date: 
maandag, 15 februari, 2016 - 19:30
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners