Sociaal autodelen met MobielGedeeld

Vorig jaar heeft de Provincie Gelderland samen met Projectgroep BasisMobiliteit Regio Achterhoek het autodeelbedrijf MobielGedeeld (www.mobielgedeeld.nl) opdracht gegeven een sociale autodeel pilot te starten in acht dorpen in de Achterhoek; Beltrum, Bredevoort en  Haarlo rijdt al een auto. In Aalten, Keijenborg, Kranenburg, Mariënvelde en Hengelo Gld  wordt dit voorjaar nog een auto geplaatst.
MobielGedeeld voert deze pilot uit in samenwerking met Arriva, ROCOV Gelderland, DKK Gelderland en uiteraard de dorpen waar de pilot wordt uitgevoerd. 


Wij zijn van mening dat autodelen de bereikbaarheid van kleine kernen sterk kan verbeteren. Autodelen, als innovatieve vorm van maatwerk mobiliteit, kan een goede aanvulling zijn op het al dan niet aanwezige OV in met name de kleinere kernen van Gelderland.  Met de OV-pilot willen we ervaringen opdoen, met name ook voor mensen die zelf niet kunnen autorijden. Dit noemen we het sociaal autodelen.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners