Even voorstellen

Tinie te Dorsthorst, vice-voorzitter van de DKK Gelderland.
 
Wie ben je?
Mijn naam is Tinie te Dorsthorst en ik ben al lang aktief voor de kleine kernen, eerst bij de VKK en nu in de DKK.
Als voorzitter van de Stimulerings Groep in Gaanderen ben ik betrokken geraakt bij de kleine kernen problematiek, maar dat is al weer een tijdje geleden. Op verzoek van Nico Wissing ben ik zo eind vorige eeuw in het bestuur van de VKK/Achterhoek/Liemers beland. 
In Gaanderen hebben we indertijd een structuurvisie opgesteld met medewerking van alle partijen in het  dorp en aangeboden aan het gemeentebestuur. Dat was heel veel werk. Jammer dat we toen niet de mogelijkheid kenden om ondersteuning van de VKK te krijgen.
Ik zag toen wel hoe belangrijk het is om gehoord te worden als dorpsbelangenorganisatie, dus de stap naar de VKK was voor mij logisch. Ik zag ook dat het enorm belangrijk is om als dorp het heft in de hand te nemen en zelf de koers te bepalen voor de komende 10 à 15 jaar. 
 
Waar ben je onlangs geweest als bestuurslid?
Onlangs ben ik geweest bij de startbijeenkomst voor het maken van een dorpsplan of dorpsvisie in Harfsen en in Zwartebroek Terschuur. Dààr ligt mijn hart, je ziet hoe op zo'n avond de hele bevolking, jong en oud meedenkt over de toekomst van hun dorp. 
De werkgroep die wordt samengesteld is een afspiegeling van de bevolking en die gaat aan het werk om alle ideeën en voorstellen tot een plan te maken. Dat inspireert mij als bestuurder en dat is ook wat mij motiveert.
Ik kom natuurlijk uit de VKK, maar sinds we samen met de FDG (Federatie Dorpshuizen Gelderland) DKK zijn, heb ik ook veel meer affiniteit met de dorpshuizen. Het één kan niet zonder het ander, dat blijkt steeds meer.

 
Wat zijn de pareltjes die je bent tegengekomen?
Als ik een pareltje moet noemen, dan denk ik aan het MFC (Multifunctioneel Centrum) in Klarenbeek, een prachtig gebouw waar muziek, onderwijs, cultuur, sport en bewegen samen komen. Heel veel vrijwilligers ook die samen, in en om het gebouw, hun vrije tijd hebben gegeven om dit pareltje voor het dorp tot stand te brengen. Ik mocht bij de opening zijn die verricht werd door de CdK Clemens Cornielje. Een van de initiatiefnemers nodigde mij uit voor een rondleiding door het hele gebouw, geweldig!  Ik realiseer me dat er heel veel vrijwilligers zijn die in hun eigen dorp hetzelfde doen. 
 
Jouw tip?
Er is al veel waardering vanuit de lokale, provinciale en ook landelijke overheid voor alles wat de vrijwilligers in hun eigen omgeving doen, maar toch zou ik ze willen oproepen zuinig te zijn met die vrijwilligers en ze het broodnodige steuntje in de rug te geven.
Veel dorpshuizen hebben het financieel lastig, daar moet ook aandacht voor blijven. Wanneer je het dorpshuis uit het dorp haalt, haal je de ziel uit het dorp. Een ontmoetingsplek blijft noodzakelijk voor de gemeenschap.
En dan nog dit. We doen het met z'n allen samen. Ik als bestuurder en mijn fantastische collega-bestuurders, maar ook onze geweldige medewerkers,  procesbegeleiders en al die vrijwilligers in de dorpen. Zo maken we samen de wereld een beetje mooier!

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners