Wat leeft er onder dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties?

DKK-leden benoemen 15 thema’s voor nieuw beleidsplan van de vereniging.

Op de Algemene Ledenvergadering (23-3-2016) van de DKK vroegen we de aanwezigen: “Waar moet de DKK zich volgens u de komende jaren op richten?”. Deze input zullen we gebruiken voor het nieuwe beleidsplan van de vereniging voor 2017-2020.

Inclusief de nagekomen mails kregen we 59 ideeën en vraagstukken aangereikt, een mooie uitdaging voor de toekomst!

Grofweg laat de opbrengst zich indelen in drie categorieën: ondersteuningsvragen, belangenbehartiging en kennis delen. Vervolgens herkennen we steeds de volgende 15 onderwerpen:

 1. Accommodatiebeleid
 2. Digitale bereikbaarheid
 3. Duurzaamheid
 4. (Lokale) Economie
 5. Financiën dh/dbo
 6. Functioneren dh/dbo
 7. Gemeente
 8. Groen
 9. Jeugd
 10. Juridisch
 11. Landelijk gebied
 12. Leefbaarheid algemeen
 13. Netwerk
 14. Onderwijs-voorzieningen
 15. Voedsel

Met deze opbrengst hebben we een brede basis voor het beleidsplan van de DKK voor de komende vier jaar. Aanvullingen, nieuwe vraagstukken of ideeën zijn altijd welkom. U kunt deze mailen naar info@dkkgelderland.nl.

Om een indruk te geven van wat er onder de DKK leden leeft hebben we in onderstaande tabel de ideeën en vraagstukken per categorie en onderwerp ingevuld:

 

Ondersteuningsvragen van DH en DBO

Belangenbehartiging richting regio’s, provincie, Rijk, EU

Kennis delen

Inspireren en vernieuwen

Accommodatie-beleid

Hoe benut je een leegstaand schoolgebouw?

 

Welke best practices zijn er voor leegstand?

Digitale bereikbaarheid

 

Glasvezel, ook in het buitengebied

 

Duurzaamheid

Hoe pakken we het aan om zonnepanelen op het dorpshuis te leggen?

Energieprojecten; zonnepanelen en isolatie.

Kleinschalige duurzame woningbouw

Kennis delen door programma’s, films, documentaires

(Lokale) Economie

 

 

Kijken hoe met lokaal geld de lokale economie versterkt wordt

Financiën dh/dbo

Waar vind ik subsidies?

Hoe zit het met de BTW?

Hoe gaat ons dorpshuis om met de (te hoge) WOZ aanslag?

Hoe verbeteren wij onze exploitatie?

Centrale inkoop / verzekeringen.

Lobby landelijk beleid dorpshuizen zoals teruggave energiebelasting.

Kennis verspreiden bvb over subsidies

Functioneren dh/dbo

Kunnen jullie ons ondersteunen bij personeels- en vrijwilligersbeleid?

Hoe krijgen we nieuwe vrijwilligers?

Wat is de toegevoegde waarde van de DKK?

Hoe versterken we de relatie met het dorp?

 

 

Vrijwillige bestuurders tegenwicht bieden aan professionele bestuurders (bij gemeente en provincie).

 

Samenwerking tussen dbo’s en veranderende rol dorpsgemeen-schap vraagt andere houding van dbo’s.

Bestuurlijke samenwerking tussen verenigingen.

Gemeente

Kun je het aanbod van dorpshuizen, bijv tav jeugd (al dan niet probleem) en ouderen (eenzaam/kwetsbaar) verkopen aan gemeente met oog op ontvangen WMO gelden (ipv subsidies)?

Ondersteuning bij het bespreken van heikele thema’s.

Betrokkenheid met politiek vergroten: van theorie naar doen!.

Uitwisseling hoe verschillende gemeentes ondersteunen

Groen

 

 

Adopteer bomen.

Weggeef bos.

Tuininrichting en biodiversiteit.

Jeugd

Hoe betrekken we de jeugd bij de dorpsraad/het dorpshuis

Acties die verjonging op het platteland stimuleren

Jeugd aan boord-acties.

Hoe jeugd mee laten denken?

Juridisch

Wat zijn de effecten van wet- en regelgeving?

 

 

Landelijk gebied

 

Ommeland versterken

 

Leefbaarheid Algemeen

 

Leefbaarheid en doorgroei

Schoonheid,

Samen gastvrijheid

Netwerk

Hoe kunnen we samenwerken met scholen en andere organisaties?

 

 

Samenwerken met Netwerkplatteland.nl

Internationaal inspireren.

Vergaderingen rouleren en zo bij elkaar in dorpshuizen kijken.

Onderwijs-voorzieningen

 

Landelijke norm leerlingaantallen en het open houden van scholen in kleine kernen.

 

Voedsel

Wat kan de dbo/het dh betekenen in relatie tot de voedselbank?

Samenhangend plan lokaal voedsel

In dorpshuizen ‘zaadbank en stekken’ voor voedselsouvereiniteit.

Basisinkomen in relatie tot lokaal voedsel

download als pdf

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners