Groot onderhoud bij Dorpshuizen

Als een dorpshuis zelf verantwoordelijk is voor het groot onderhoud aan het gebouw, is hetvan belang dat er tijdig wordt begonnen met het opbouwen van een voorziening om ditgroot onderhoud te kunnen bekostigen. Hoe hoog die voorziening groot onderhoud moetzijn en wat er jaarlijks aan toegevoegd moet is dan de belangrijkste vraag, want met in ‘goede jaren’ wat geld opzij zetten kom je er meestal niet.

MJOP

 Om een goede inschatting te maken van het groot onderhoud is een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) onmisbaar. Een voorbeeld van een MJOP vind je op http://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/meerjaren-onderhoudsplan/. Dit is een uitgebreid plan, maar je kunt er ook voor kiezen om meer op hoofdlijnen een plan te maken. Het belangrijkste is te weten welk onderhoud de komende 10 tot 15 jaar uitgevoerd moet worden en wat dit de kosten per jaar zijn voor dit onderhoud.

Jaarlijkse dotatie

 Op basis van het MJOP is het mogelijk te bepalen wat de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud moet zijn, om er voor te zorgen dat er voldoende in de voorziening zit om het groot onderhoud uit te kunnen voeren. Om de kosten gelijkmatig te verdelen over de jaren is het verstandig om de jaarlijkse dotatie ieder jaar gelijk te houden en hier ook in de jaarlijkse begroting rekening mee te houden. Zodoende bouw je voldoende vermogen op om het groot onderhoud uit te kunnen laten voeren.

Geld op de bank

 Maar met alleen het vormen van een voorziening ben je er niet. Je hebt dan wel genoeg vermogen opgebouwd op de balans, maar op het moment dat het onderhoud uitgevoerd wordt, moet je ook genoeg geld op de bank hebben staan om de rekening te kunnen betalen. En dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Stel dat het bestuur besluit om een flink deel van de inventaris te vervangen, er staat immers toch genoeg geld op de bank, en de nieuwe inventaris kan in 15 jaar worden afgeschreven, waardoor de kosten gespreid worden. Als een paar jaar later het dak dan vernieuwd moet worden, heb je wel voldoende vermogen in je voorziening opgebouwd, maar op de bankrekening staat te weinig geld. Dat zit dan namelijk in de nieuwe meubeltjes en daar kun je de dakdekker waarschijnlijk niet mee betalen.

Liquiditeitsbegroting

 Naast het opbouwen van voldoende middelen in de voorziening groot onderhoud en het zorgen voor een jaarlijks sluitende begroting, is het van belang ook te zorgen voor een liquiditeitsbegroting. Met behulp van een liquiditeitsbegroting krijg je inzicht of je in staat bent je rekeningen te betalen, hetgeen vooral van belang is bij grote uitgaven, zoals groot onderhoud. Meer informatie over een (liquiditeits-)begroting vind je op http://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/begroting/.

Hulp nodig bij het opstellen van een (liquiditeits-)begroting? Neem contact met ons op en we kijken wat we voor jullie kunnen betekenen.
info@dkkgelderland.nl
0314-631168 

 

Patrick van Gemert, administrateur DKK Gelderland

 

Foto: renovatie dorpshuis IJzerlo (link naar site)

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners