Lokale Fondsen: lokale financiering voor lokale projecten

“De wereld verandert. De overheid doet een stapje terug waardoor bepaalde verantwoordelijkheden dichter bij de burger komen te liggen.” Voor  initiatiefnemers uit de gemeente Albrandswaard (Zuid-Holland) was dit aanleiding om ‘Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard’ op te richten. “Wij hebben als doel mensen en middelen bij elkaar te brengen en daarmee de leefbaarheid in Albrandswaard te verbeteren”, aldus voorzitter Eric Gude.

Waarom een Lokaal Fonds?

In steeds meer gemeenten nemen bewoners zelf het initiatief om de leefbaarheid te verbeteren en daarvoor een fonds op te richten. Een fonds waarbij de betrokkenheid van alle bewoners wenselijk is. Als gevolg van bezuinigingen zijn steeds meer dorpshuizen, dorpsraden en andere dorpsinitiatieven op zoek naar andere organisatie- en financieringsvormen om leefbaarheidsprojecten te realiseren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert of initieert een Lokaal Fonds tal van uiteenlopende lokale projecten en initiatieven. Hiervoor werft een lokaal fonds inkomsten, bouwt een reserve op ten behoeve van de continuïteit en werkt zoveel mogelijk samen met partners. Het verbeteren van de leefbaarheid op lokaal niveau staat centraal bij een lokaal fonds. Dat betekent dat er projecten op verschillende terreinen geïnitieerd en gerealiseerd kunnen worden. De projecten variëren van zorg en welzijn, natuur en milieu, kunst en cultuur, educatie, sport, ouderen en jongeren. Het is belangrijk om daarbij te kijken naar de lokale behoeften. Het aantal bestaande lokale fondsen en lokale fondsen in oprichting blijft groeien, inmiddels zijn er bijna 50 lokale fondsen in het land. Je vindt ze op de website van Lokale Fondsen.

Uitdaging: meer Lokale Fondsen in Nederland

Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard is dus één van die 50 Lokale Fondsen in Nederland. In het buitenland hebben lokale fondsen al jarenlang een belangrijke rol in de samenleving. In Nederland is die rol nog nihil. Slechts in een beperkt aantal gemeenten zijn lokale fondsen actief. Het oprichten van een lokaal fonds past in de veranderende samenleving waarin bewoners steeds meer zelf doen. Om het aantal lokale fondsen in Nederland te verhogen en de bekendheid ervan te vergroten is in 2013 door SBF (samenwerkende branchorganisaties filantropie) en het Ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en met ondersteuning van een aantal vermogensfondsen het projectbureau Lokale Fondsen Nederland opgericht. De doelstelling om in drie jaar tijd 30 lokale fondsen op te richten is ruimschoots gehaald. Vanwege dit succes maar ook vanwege de kwetsbaarheid van nieuw opgerichte lokale fondsen blijft het projectbureau tenminste tot 31 december 2017 actief.

Ondersteuning aan Lokale Fondsen

In 2014 is de Stichting Lokale Fondsen Nederland opgericht met als doel lokale fondsen te ondersteunen. Vragen waarop de Stichting Lokale Fondsen Nederland antwoord geeft zijn onder andere:

Via de linkjes is informatie over deze zaken is terug te vinden op de website van Lokale Fondsen, maar ook komen deze vragen aan bod tijdens bijeenkomsten en Masterclasses die door de stichting worden georganiseerd. Kijk hiervoor in de agenda

Lokale Fondsen naar Gelderland

In de najaars-ALV van november 2016 hopen we één van de medewerkers van de Stichting Lokale Fondsen Nederland aan u te mogen voorstellen. Zij zal dan uitleg geven over het werk van de stichting en het nut van Lokale Fondsen.

 

Informatie afkomstig van de website www.lokalefondsen.nl

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners