Samenwerken in Doetinchem

Verdiepingsslag Overheidsparticipatie is ‘Samenwerken in Doetinchem’ geworden

Afgelopen najaar heeft DKK Gelderland in de gemeente Doetinchem de Verdiepingsslag Overheidsparticipatie begeleid. De Verdiepingsslag Overheidsparticipatie is een landelijke pilot die DKK in opdracht van de LVKK uitvoert.

Via de dorps- en wijkraden in de gemeente zijn cases opgehaald van diverse bewoners- en gemeentelijke initiatieven.

Met behulp van de begrippen in de vliegwielen ‘Initiatieven vanuit de samenleving’ en ‘Initiatieven vanuit de gemeente’ zijn de casussen geanalyseerd door vijf subgroepen bestaande uit actieve bewoners van dorps- en wijkraden, ambtenaren (hoofden van afdelingen en teamleiders), raadsleden en collegeleden.

Deze analyses hebben geleid tot het (zelf)hulpboekje ‘Samenwerken in Doetinchem’.

Vastgesteld is dat je met samenwerking tussen bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente het beste uit elkaar kunt halen, of het nu gaat om een bewonersinitiatief of een plan van de gemeente. Goed samenwerken, een goede en gelijkwaardige partner zijn voor elkaar, dat is een hele kunst.

Houding en gedrag daar draait het om in een goede samenwerking. Na twee grote bijeenkomsten heeft de Voortgangsgroep bestaande uit de vier gremia voorstellen gemaakt die op de agenda van de gemeenteraad van 21 april besproken worden. Wethouder Ingrid Lambregts zal daar de stand van zaken uiteenzetten, en de vervolgstappen zoals benoemd in de Voortgangsgroep.

Vervolgstappen

In de Voortgangsgroep is benoemd dat Samenwerken in Doetinchem verder ingericht gaat worden met een ‘loket’ en een ‘samenwerkinsglab’.  

  • Bij het loket wordt gedacht aan een site waarop initiatiefnemers hun ervaringen kunnen delen, kennis kunnen halen en steun kunnen werven. Een kennisbank met inspirerende lokale voorbeelden kan daarop aansluiten. Van wezenlijk belang is dat (het denken over) zo’n site aansluit op, en liefst onderdeel wordt van, diverse bestaande initiatieven.
  • Het samenwerkingslab moet een laagdrempelige (‘pop-up’) plek zijn, waar mensen de voortgang van het leerproces kunnen bespreken en die wellicht ook een soort van ombudsfunctie voor samenwerkingsperikelen kan krijgen.

Training

In het beoogde leerproces van de gemeente zal vooral het leren van en in de praktijk centraal staan. En dus niet leren door theoretische dialogen of abstracte reflecties, maar aan de hand van de praktijk door de mensen die daar ook daadwerkelijk mee bezig zijn.

Daarbij hoort ook dat er bewust gekeken wordt naar de geboekte vooruitgang. 

Startdatum: 
woensdag, 6 april, 2016 - 12:45
Afbeelding: 

Locatie

NL

 

 

Kracht en initiatief van bewoners