Onderzoek herbestemming leegstaand (maatschappelijk) vastgoed

Deze vraag leeft in veel dorpen. Door leegstand van onder andere winkels, kantoorpanden, fabrieken, kerken of scholen wordt de leefomgeving minder aantrekkelijk en liggen verrommeling en verloedering op de loer. Vooral in dorpen en kleine kernen is de impact van leegstand groot. Er zijn ongetwijfeld ideeën; van een dorpshuis in de vrijgekomen school tot een indoor skatepark in de leegstaande fabriek. Maar hoe pak je dat aan en waar begin je? Help mee aan het onderzoek!

Er zijn tal van voorbeelden van herbestemming te vinden waarvan we kunnen leren. Maar deze kennis is nog niet beschikbaar. Naar aanleiding van het laatste Landelijke PlattelandsParlement gaf het Ministerie van BZK de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) opdracht om die kennis te verzamelen. Het doel van dit onderzoek is om voorbeelden van herbestemming in kaart te brengen en te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om processen te versnellen en kansen te creëren. In Gelderland, Drenthe en in Overijssel wordt door respectievelijk de DKK, BOKD en OVKK onderzocht. Ze vragen hun leden, de dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties, waar kansen liggen en waar zij tegenaan lopen of liepen. Ook leggen de drie provinciale verenigingen contact met belangrijke landelijke partijen, kennispartners en netwerken die zich bezig houden met herbestemming. De resultaten vormen een straks een belangrijke kennisbron voor het herbestemmen van (maatschappelijk) vastgoed.

Uw bijdrage aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. Via deze link komt u bij een vragenlijst waarmee we inventariseren of er sprake is van leegstaand (maatschappelijk) vastgoed en welke kansen u daarin ziet voor de leefbaarheid van uw dorp of wijk. Specifiek van mensen die ervaring hebben met herbestemmingsprojecten willen we horen waar zij tegenaan lopen of liepen. Het invullen vraagt ca. 10 minuten. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de vorderingen van dit onderzoek.

Hartelijk dank namens de DKK,

René Stern
Adviseur Leefbaarheid, Spectrum, partner met elan
In opdracht van DKK Gelderland 

Afbeelding: 

Locatie

NL

Nieuws en informatie over dit project

De DKK doet, samen met de collega’s uit Drenthe en Overijssel, onderzoek naar projecten op het gebied van Herbestemming vastgoed. Het doel is om kansen en knelpunten in kaart te brengen die initiatiefnemers tegenkomen wanneer er sprake is van herbestemming van bestaand vastgoed. In juni is er een enquête gehouden waar een kleine 40 reactie op binnengekomen zijn.

Een greep uit de resultaten: 

Hoe kun je leegstaand (maatschappelijk) vastgoed herbestemmen? Deze vraag leeft in veel dorpen. Door leegstand van onder andere winkels, kantoorpanden, fabrieken, kerken of scholen wordt de leefomgeving minder aantrekkelijk en liggen verrommeling en verloedering op de loer. Vooral in dorpen en kleine kernen is de impact van leegstand groot.

 

 

Kracht en initiatief van bewoners