Vruchtbare samenwerkingsmogelijkheden DKK en Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft vele mooie projecten en aanpakken waarin ze samenwerken met lokale partijen in dorpen en kleine kernen, meestal via de dorpsbelangenorganisaties en dorpshuisbesturen die lid zijn van DKK Gelderland.

SLG is dé organisatie in Gelderland die zich inzet voor het agrarisch cultuurlandschap, het landschap met heggen, knotwilgen, boomgaarden en poelen. Om de kwaliteit van het landschap te behouden en te versterken dragen ze zorg voor veel concrete activiteiten in het landschap. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een wandelpad, het herstel van een kenmerkende bebouwing als hooibergen/ kippenschuren, een (erg)beplantingsproject, of het ophangen van steenuilenkasten.

Deze activiteiten starten vaak vanuit een brainstormfase met de bewoners uit het dorp. Het idee is ontstaan om de SLG nadrukkelijker te betrekken bij het maken van een dorpsontwikkelingsplan. De uitwerking van het thema Levend Landschap kan SLG dan ondersteunen. Het idee is om te onderzoeken of bij het maken van het nieuwe dorpsplan in Halle samengewerkt kan worden met het project Levend Landschap; dorp aan zet, De startfase van dit project is vergelijkbaar met de startfase van het proces om een dorpsontwikkelingsplan te maken.

Grote delen van het landschap worden in stand gehouden door bewoners en vrijwilligers. SLG ondersteunt deze onmisbare krachten met kennis, kunde en scherp gereedschap. Deze lokale aanpak is succesvol en leidt tot steeds meer actieve burgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Afgelopen jaar heeft SLG met meer dan 100 dorpen intensief samengewerkt om de eigen dorpsomgeving te versterken. Denk aan ontwikkeling Klompenpaden, beplantingsproject Dorpen in het Groen, opstellen van een dorpslandschapsbiografie en diverse cursussen waaronder heggenleggen.

Stuk voor stuk mooie projecten waarbij veel concrete winst wordt gerealiseerd en waarbij het dorp op een prettige manier samenwerkt met SLG, waarbij SLG de ondersteunende en faciliterende rol inneemt. De SLG website geeft een overzicht van gemeenten waar we afgelopen periode projecten hebben uitgevoerd en die nog verwacht worden in de komende periode.

Ziet u mogelijkheden voor een samenwerking, heeft u vragen of wilt u nadere informatie? Dan kunt u contact opnemen met Sander Nijhuis.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners