In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

Steeds meer burgers, ook in Kerk-Avezaath, zijn afhankelijk van hulp, waarbij het eigen netwerk –mantelzorg – een belangrijke rol vervult. Steeds vaker woont naaste familie niet in de buurt en is het aantal lokale bekenden door de tijd heen beperkter geworden. Het gevaar dreigt dat het netwerk te klein of te ver weg is. Daar hebben bewoners in Kerk-Avezaath wat op bedacht!

Graag stel ik mijzelf en mijn werk aan u voor: Ik ben Fleur Gaarthuis en werkzaam als dorpscoördinator van het Mantelpunt in Kerk-Avezaath. Het Mantelpunt is begin 2013 opgezet en onderdeel van Bewonersvereniging Kerk-Avezaath.

 

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de huishoudelijke zorg, ondersteuning en begeleiding van hun burgers. Het doel hiervan is dat de burger zolang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen en deel kan nemen aan de maatschappij. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de hulpbehoevende burger terug kan vallen op zijn of haar eigen netwerk.

Het Mantelpunt is een initiatief waarbij een groep dorpsbewoners bereid is gevonden actief hulp en steun te bieden aan de hulpbehoevenden uit het eigen dorp. Dit kunnen dus bijvoorbeeld mantelzorgers zijn of eenzame (oudere) mensen. Op die manier wil het Mantelpunt ervoor zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken en hulpbehoevenden zonder of met een klein sociaal netwerk toch de steun en hulp krijgen die nodig is.

Als dorpscoördinator van het Mantelpunt breng ik de betrokkenen als gemeenten, professionele zorginstanties, hulpvragers en vrijwilligers bij elkaar. Ik ben daarom het lokale gezicht en aanspreekpunt en zorg voor de optimale match tussen hulpvrager(s) en aanbieder(s).

 

Op deze manier wil de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath de sociale samenhang(cohesie) van de kern versterken en invulling geven aan een van onze doelen; ’In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor’. 

Locatie

Kerk-Avezaath Kerk-Avezaath
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners