Opening Trefpunt in Lievelde

Vrijdagavond 13 mei 2016 was het zover! Gedeputeerde Leefbaarheid Bea Schouten en wethouder Kernen Jos Hoenderboom van de gemeente Oost-Gelre mochten beiden aan een touw trekken, waardoor een groot zeil op de grond viel en het nieuwe logo van het Bernard Vos Clubhuus zichtbaar werd.

In de tenderprocedure van de provinciale regeling Leefbaarheid & Gemeenschapsvoorzieningen vorig jaar scoorde het bestuur van het dorpshuis in Lievelde de meeste punten. Dit kwam doordat het bestuur heel goed de subsidie-criteria betrokken had bij de planvorming. Dit initiatief leidde onder andere tot structurele samenwerking tussen de KBO en de Zonnebloem in de vorm van een nieuwe activiteit (dagopvang) voor kwetsbare ouderen.

Het Bernard Vos Clubhuus in Lievelde vormt het middelpunt van het verenigingsleven in Lievelde. Het dorpshuis is in 1992 in gebruik genomen en is na een verbouwing in 2003 verworden tot een multifunctioneel gebouw dat onderdak biedt aan diverse Lieveldse en regionale verenigingen en heeft derhalve een maatschappelijke, sociale en culturele functie voor zowel het dorp als voor de regio.

Door ontgroening en vergrijzing zijn de wensen van verenigingen en gebruikers het afgelopen jaar veranderd. Mede vanuit de WMO zijn initiatieven ontstaan om elkaar te ontmoeten en (nieuwe) activiteiten te ondernemen waardoor zoveel mogelijk bewoners bij de gemeenschap betrokken worden gehouden. De functionaliteit van het gebouw liet hiervoor op een aantal punten echter te wensen over. Ook de omgeving van het gebouw was veranderd door de afbraak van het slachthuis (het lelijkste gebouw van Gelderland) dat pal tegen het dorpshuis stond. Dit was aanleiding voor de Stichting Bernard Vos Clubhuus Lievelde, eigenaar en exploitant van het dorpshuis, om de accommodatie en het omliggende terrein op een aantal punten aan te passen. Met name de toegankelijkheid van het dorpshuis speelde hierbij een belangrijke rol, evenals extra ruimte voor nieuwe activiteiten en het duurzamer maken van het gebouw. Op deze manier wilde het dorpshuisbestuur tegemoetkomen aan de vraag naar nieuwe taken en dragen ze bij aan de leefbaarheid in het dorp.

Met alle gebruikers vormt het gebouw een essentieel onderdeel van de Lieveldse dorpsgemeenschap en is daardoor ook onontbeerlijk voor de continuïteit van die dorpsgemeenschap. Door de toenemende vergrijzing in het dorp en de decentralisaties in de zorg is er steeds meer vraag naar voorzieningen en activiteiten voor ouderen in het dorpshuis.

De doelstelling van dit project was drieledig:

  1. Het Clubhuus in Lievelde beter toegankelijk maken en uitbreiden om meer ruimte te bieden voor nieuwe activiteiten die door de decentralisaties in de zorg op ons afkomen;
  2. Het Clubhuus in Lievelde inpassen in de vernieuwde omgeving na de sloop van het slachthuis;
  3. Het Clubhuus in Lievelde duurzamer maken om ook in de toekomst een deugdelijke exploitatie te kunnen realiseren.

Concreet zijn de doelstellingen gerealiseerd door het uitvoeren met veel vrijwilligersinzet van de volgende onderdelen:

  1. Invalidentoilet vergroten;
  2. Entrée en garderobe vergroten en beter toegankelijk maken door automatische deuren;
  3. Bargedeelte uitbreiden om mogelijkheid te bieden voor nieuwe activiteiten (oa biljart);
  4. Parkeergelegenheid (ook voor minder validen) realiseren direct naast de ingang van het gebouw;
  5. Nieuwe bergruimte realiseren om zelfwerkzaamheid vrijwilligers te kunnen bevorderen (door opslag van maaimachines en andere onderhoudsmaterialen) en om ruimte te bieden voor materialen die samenhangen met nieuwe activiteiten;
  6. Buitenmuur aan achterzijde renoveren en omheining vernieuwen;
  7. Zonnepanelen aanbrengen op het dak.

De belangrijkste projectpartners in dit project waren de KBO, de Zonnebloem en Lievelds Belang, maar uiteraard waren alle gebruikers van het Bernard Vos Clubhuus nauw bij het project betrokken.

Gedeputeerde Schouten memoreerde de geweldige inzet van allen om dit resultaat te bereiken en wenste iedereen veel succes en plezier in deze mooie ontmoetingsplek.

Zie ook: http://www.gelre.fm/nieuwsberichten/oost-gelre/opening-bernard-vos-clubh...

Locatie

Bernard Vos Clubhuus
Bergstraat 5
7137 MD Lievelde
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners