DKK bestuurslid aan het woord: Ria Vreman

Na twee dames wordt de trend doorgezet! Dit keer stelt bestuurslid Ria Vreman zich voor in de nieuwsbrief. Wat haar zo aanspreekt bij de DKK is de laagdrempeligheid van de vereniging en de ernergie en creativiteit van dorpsbewoners! Ria is als bestuurslid van de DKK actief lid van de Lokale Actie Groep van LEADER Achterhoek. Ook is ze bestuurslid van de Vrienden van de DKK en uit naam van de DKK bij tal van activiteiten aanwezig. 

Wie ben je? 

Mijn naam is Ria Vreman en al enkele jaren bestuurslid van de (toen nog) Vereniging Kleine Kernen Gelderland. Na mijn actieve  politieke en bestuurlijke periode ben ik gevraagd om bestuurslid te worden van de VKKG. Ik vond het een uitdaging dat ik mijn bestuurlijke kennis mee kon nemen naar deze organisatie.

Wat me erg aanspreek bij de DKK is de laagdrempeligheid. Direct contact met de inwoners van de dorpen. Wat me dan altijd weer opvalt is de energie die aanwezig is bij dorpsbewoners. “Met elkaar en voor elkaar” Dat is wat me erg aanspreekt.

Naast mijn bestuurlijke activiteiten  heb ik nog een aantal hobby's: tennis, sportschool en tuinieren. Daarnaast ben ik nog gezegend met 3 fantastische kleinkinderen.

Waar ben je onlangs geweest in de functie van  DKK bestuurslid? 

Als bestuurslid van de DKK ben ik afgevaardigd naar LEADER ACHTERHOEK 2015-2022. Ik ben daar nu lid van de LAG, de Lokale Actie Groep. (zie: http://www.leaderachterhoek.nl/lag)

Wat is LEADER?

LEADER is een Europese subsidie regeling speciaal bedoeld voor sociaal economische ontwikkeling van het platteland. Leader maakt onderdeel uit van het overkoepelende Europese Plattelandsontwikkeling(POP). Dit programma loopt van 2016 tot 2022. LEADER stimuleert en ondersteund initiatiefnemers binnen de Achterhoekse gemeenten bij de uitwerking van een plan dat de leefbaarheid en (groene) economie op het platteland bevordert. Voor zo'n project kan een financiële bijdrage worden gevraagd.

Welke projecten komen in aanmerking?

Pojecten moeten voldoen aan  de speerpunten en de criteria uit de locale Ontwikkelingsstrategie:

  1. Versterken van de  Sociaal en economische vitale dorpen en kleine kernen.
  2. Het versterken van de circulaire economie groene bedrijvigheid in het buitengebied /duurzame energie.
  3. Recreatie en toerisme in de Achterhoek te versterken  en kwaliteit verbetering.
  4. Heerlijkheid Achterhoek : katalysator  voor nieuwe initiatieven en innovatie.
  5. Grensoverschrijdende projecten.

Er is op de site van leader veel informatie te verkrijgen. www.leaderachterhoek.nl

Wat doe je bij LEADER?

Als lid van de LAG van LEADER hebben we 3 voorlichtingsavonden georganiseerd. In Vragender, Doetinchem en Ruurlo. Voor alle 3 avonden was er veel belangstelling. De bezoekers van de avonden kwamen met allerlei ideeën van groot tot klein. Ik ben steeds weer verbaasd hoeveel creativiteit onder de bewoners zit.

Er zijn tot nu toe 13 projecten ingediend voor de eerste tranche. Op 10 mei hebben we in de LAG alle ingediende projecten besproken. Opvallend is dat deze zo verschillend van aard zijn. We hebben er een hele klus aan om deze projecten op de 5 hierboven genoemde criteria te beoordelen. 

Het is heel bijzonder om hierbij betrokken te zijn. Interessant en leerzaam.

En wat doe je verder nog als DKK bestuurslid?

Ik ben ook bestuurslid van de Stichting Vrienden van de DKK Gelderland. In januari hebben we met de Vrienden een STREEKFORUM georganiseerd op locatie. Ondernemers ondernemersverenigingen, dorpshuisbestuurders, belangenorganisaties en geïnteresseerde bewoners werden uitgedaagd wat de volgende begrippen - Jongeren/Dorpsbelangen/Dorpshuis/Innovatie - met elkaar te maken hebben. Wij buigen ons over de vraag hoe we verschillende partijen bij elkaar kunnen brengen.

Je bent heel actief zo te horen!

Ja, er is genoeg gedoen! In februari heb ik deelgenomen aan een Themabijeenkomst  Leefbaarheid.  Een bijeenkomst met de dorpsbelangenorganisaties.  

In het voorjaar hebben we overleg gehad in Halle -Heide met wethouders uit de achterhoek over de problematiek van leegkomende scholen in de kleine kenen. Hoe pakken we herbestemming van de gebouwen aan. 

Met de Pinksteren mocht ik aanwezig zijn bij de opening van het gerenoveerde  Gararduspark in Bredevoort. De renovatie is mogelijk gemaakt met financiële bijdragen  uit  de diverse  fondsen, gemeente en provincie. Maar met heeeeeel veel inzet van vrijwilligers.

En, wat is je tip voor al die enthousiaste, creatieve vrijwilligers bij dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties?

Er zijn veel mogelijkheden om wensen te realiseren. Via allerlei fondsen, subsidieregelingen en onmisbare inzet van vrijwilligers.

Veel succes allemaal! Maak gebruik van de laagdrempeligheid van de DKK. Benader de vereniging gerust met vragen en ideeën of als je op zoek bent naar ondersteuning of procesbegeleiding.


Ria Vreman

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners