Hoe zit het met vrijwilligersvergoeding i.c.m. een uitkering?

Vrijwilligersvergoeding

Definitie:  Vergoeding die een vrijwilliger ontvangt. Deze vergoeding is zo laag dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

In veel organisaties wordt gewerkt met vrijwilligers en vaak wordt er ook een vergoeding gegeven voor de inzet en/of kosten van een vrijwilliger. De belastingdienst stelt wel een aantal strikte voorwaarden om deze vergoeding onbelast uit te kunnen betalen. De vrijwilligersvergoeding is belastingvrij, maar daarvoor is het wel van belang dat je binnen de normen van de vrijwilligersvergoeding blijft. Dan hoef je ook niks op te geven.

Maximale vrijwilligersvergoeding:

Over het algemeen is bekend dat de vergoeding is gebonden aan de volgende maxima:

 • Maximaal € 4,50 per uur (€ 2,50 tot 23 jaar),
 • Maximaal € 150 per maand én
 • Maximaal € 1.500 per jaar.

Maar ook van belang is dat andere (kosten)vergoedingen ook binnen deze maxima vallen. Denk aan een verjaardagspresentje, kerstpakket of een vergoeding voor telefoon, kilometers e.d.

Onkosten vergoeding:

Wilt u de werkelijke kosten die een vrijwilliger maakt vergoeden? Dat kan! Maar dan moeten deze kosten wel onderbouwd zijn met bijvoorbeeld facturen en een kilometeradministratie (€ 0,19 per kilometer). Deze kosten kunt u dus onbelast vergoeden aan de vrijwilliger. Echter is het dan niet mogelijk daarnaast ook de bovengenoemde vrijwilligersvergoeding (per uur) toe te passen.

Kortom: óf een vrijwilligersvergoeding óf een onkostenvergoeding.

Belasting betalen:

Als je boven de bedragen uitkomt, dan moet zowel de organisatie als de vrijwilliger de bedragen opgeven bij de belastingdienst.

De vrijwilliger moet het opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Voor de organisatie moet dit door middel van het IB47 formulier: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde_bedragen_aan_derden2

Maar: Er zijn nog meer zaken waar u en/of de vrijwilliger rekening mee moet houden.

 • Vrijwilliger met uitkering (WW, ZW, WAO e.d.): Indien de vrijwilliger een uitkering krijgt, dan moet de vrijwilliger zijn vergoeding melden aan de uitkeringsinstantie. Daarbij is het verstandig om vooraf toestemming te vragen. Daarnaast mag het de kans op een betaalde baan niet in de weg staan.
 • Vrijwilliger met bijstandsuitkering: hiervoor geldt hetzelfde, mits de gemeente het vrijwilligerswerk noodzakelijk vindt in het kader van een re-integratie. Is dit niet aan de orde, dan zijn de maximale vergoedingen € 95,-- per maand en per jaar € 764,--.
 • Vrijwilliger met meerdere vrijwilligersfuncties: Als een vrijwilliger bij meerdere organisaties vrijwilligerswerk verricht, dan moet het totaal van zijn vrijwilligersvergoedingen ook binnen de genoemde maxima blijven.
 • Werknemer als vrijwilliger: Een vrijwilliger die ook in dienst is van de organisatie is een combinatie die niet de voorkeur heeft. Vooral op het moment dat het vrijwilligerswerk aansluit bij de werkzaamheden die als werknemer worden uitgeoefend.

Meer informatie?

Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/

Vraagbaak dorpshuizen.nl: http://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/waardering-en-beloning/

 

Patrick van Gemert

Locatie

Deel: 

Reacties

Definitie:  Vergoeding die een vrijwilliger ontvangt. Deze vergoeding is zo laag dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

In veel organisaties wordt gewerkt met vrijwilligers en vaak wordt er ook een vergoeding gegeven voor de inzet en/of kosten van een vrijwilliger. De belastingdienst stelt wel een aantal strikte voorwaarden om deze vergoeding onbelast uit te kunnen betalen.

Maximale vrijwilligersvergoeding:

Over het algemeen is bekend dat de vergoeding is gebonden aan de volgende maxima:

 • Maximaal € 4,50 per uur (€ 2,50 tot 23 jaar),
 • Maximaal € 150 per maand én
 • Maximaal € 1.500 per jaar.

Maar ook van belang is dat andere (kosten)vergoedingen ook binnen deze maxima vallen. Denk aan een verjaardagspresentje, kerstpakket of een vergoeding voor telefoon, kilometers e.d.

Onkosten vergoeding:

Wilt u de werkelijke kosten die een vrijwilliger maakt vergoeden? Dat kan! Maar dan moeten deze kosten wel onderbouwd zijn met bijvoorbeeld facturen en een kilometeradministratie (€ 0,19 per kilometer). Deze kosten kunt u dus onbelast vergoeden aan de vrijwilliger. Echter is het dan niet mogelijk daarnaast ook de bovengenoemde vrijwilligersvergoeding (per uur) toe te passen.

Kortom: óf een vrijwilligersvergoeding óf een onkostenvergoeding.

Belasting betalen:

Als je boven de bedragen uitkomt, dan moet zowel de organisatie als de vrijwilliger de bedragen opgeven bij de belastingdienst.

Voor de organisatie moet dit door middel van het IB47 formulier: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde_bedragen_aan_derden2

De vrijwilliger moet het opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Maar: Er zijn nog meer zaken waar u en/of de vrijwilliger rekening mee moet houden.

 • Vrijwilliger met uitkering (WW, ZW, WAO e.d.): Indien de vrijwilliger een uitkering krijgt, dan moet de vrijwilliger zijn vergoeding melden aan de uitkeringsinstantie. Daarbij is het verstandig om vooraf toestemming te vragen. Daarnaast mag het de kans op een betaalde baan niet in de weg staan.
 • Vrijwilliger met bijstandsuitkering: hiervoor geldt hetzelfde, mits de gemeente het vrijwilligerswerk noodzakelijk vindt in het kader van een re-integratie. Is dit niet aan de orde, dan zijn de maximale vergoedingen € 95,-- per maand en per jaar € 764,--.
 • Vrijwilliger met meerdere vrijwilligersfuncties: Als een vrijwilliger bij meerdere organisaties vrijwilligerswerk verricht, dan moet het totaal van zijn vrijwilligersvergoedingen ook binnen de genoemde maxima blijven.
 • Werknemer als vrijwilliger: Een vrijwilliger die ook in dienst is van de organisatie is een combinatie die niet de voorkeur heeft. Vooral op het moment dat het vrijwilligerswerk aansluit bij de werkzaamheden die als werknemer worden uitgeoefend.

Meer informatie?

Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/

Vraagbaak dorpshuizen.nl: http://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/waardering-en-beloning

 

 

Kracht en initiatief van bewoners