Training marketing voor dorpshuizen in Gelderland

De aanmeldingen voor de training marketing (start september) stroomden zo snel binnen dat deze eerste reeks van drie avonden helaas vol zit. Daarom volgt er een tweede training. De data zijn nog niet geprikt, maar aangeven dat u interesse hebt kan alvast door een mail te sturen naar info@dkkgelderland.nl

Nogal wat dorpshuizen staan onder druk. De constante worsteling de begroting te sluiten, krijgt een steeds dwingender karakter. Gemeenten verminderen de subsidie, verenigingen hebben het moeilijk en de bezoekersaantallen krimpen.

Om een antwoord te vinden op deze ontwikkelingen biedt de DKK haar leden de Training Marketing voor Dorpshuizen aan. Deze training is zeer interessant voor al die besturen die er achter komen dat het dorp meer is dan een verzameling verenigingen, die van hun dorpshuis ook echt het ‘huis van het dorp’ willen maken. In deze training van 3 avonden leert het bestuur de beginselen van sociale marketing en hoe ze deze kunnen toepassen op de eigen situatie.

De eerste avond staat in het teken van de marketing van je dorpshuis, leren denken in doelgroepen en kijken naar je dorp. Avond twee gaat over het in de markt zetten van een nieuwe activiteit. Na 10 weken volgt een terugkomavond. Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat de basisprincipes van de sociale marketing toe te passen binnen hun eigen dorpshuis, hun aanbod te vernieuwen en nieuwe doelgroepen binnen te halen. De training is gericht op beheerders/bestuurders van 10 dorpshuizen in Gelderland (twee vertegenwoordigers per dorpshuis).

Meer informatie

  • Kosten: leden € 50,- pp (€ 100 per dorpshuis). Niet-leden € 250 (€ 500 per dorpshuis). 
  • Avond 1: dinsdag 13 september 2016 van 20:00- uur 22:00 uur;
  • Avond 2: dinsdag 27 september 2016 van 20:00-22:00 en
  • Avond 3: dinsdag 6 december 2016 van 20:00-22:00 uur.
  • Plaats: in onderling overleg zoeken we naar centrale locaties (liefst bij één van de deelnemende dorpshuizen).

Tweede training (gelijke inhoud als de eerste training):

  • Kosten: leden € 50,- pp (€ 100 per dorpshuis). Niet-leden € 250 (€ 500 per dorpshuis). 
  • Avond 1: datum wordt nog bekend gemaakt, tijd 20:00- uur 22:00 uur;
  • Avond 2: datum wordt nog bekend gemaakt, tijd 20:00- uur 22:00 uur;
  • Avond 3: datum wordt nog bekend gemaakt, tijd 20:00- uur 22:00 uur.
  • Plaats: in onderling overleg zoeken we naar centrale locaties (liefst bij één van de deelnemende dorpshuizen).

Verdere informatie bij Anja Slendebroek
Tel. 06 – 516 37 917
anjaslendebroek@dkkgelderland.nl

Date: 
dinsdag, 13 september, 2016 - 20:00
dinsdag, 27 september, 2016 - 20:00
dinsdag, 6 december, 2016 - 20:00

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners