Terugblik Training voor procesbegeleiders

Op 28 mei vond er een training voor nieuwe procesbegeleiders plaats geleid door Peter van Heek en Joop Spijkers In totaal waren er tien deelnemers. De cursus was bedoeld om een lichting nieuwe mensen klaar te stomen als procesbegeleiders voor dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s).

Tijdens de cursus hebben we aller eerst de meest belangrijke onderdelen van het proces proef gedraaid met behulp van dorp X in de vorm van rollenspellen. De onderdelen waren de schouw en thema’s vaststellen; de inzet van PR en social media; de inzet van straatinterviews; de startbijeenkomst en ten slotte de voorbereiding van de klankbordbijeenkomst. Bij de rollenspellen hadden steeds twee mensen de rol van procesbegeleider en waren de andere cursisten onderdeel van de DOP-werkgroep. Zeker in het verloop van de dag werd dit steeds interessanter omdat iedereen zijn of haar rol van bewoner een unieke en soms lastige invulling gaf. Zo was er bijvoorbeeld een cafébaas die alleen maar zijn eigen café onder de aandacht wilde brengen. Deze en andere situaties zorgden ervoor  dat wij als procesbegeleider in wording een indruk kregen van de dynamiek in DOP-werkgroepen en hoe je daarmee kunt omgaan.

Vervolgens werden er vier thema’s behandeld die van belang zijn voor het DOP en procesbegeleider in het bijzonder. Die thema’s waren identiteit en samenwerking; jongeren betrekken; visievorming en de rol van de procesbegeleider. Een koppel van procesbegeleider moest een methodologie bedenken om die thema’s een plek te geven in het DOP-proces.

De dag sloot af met individuele gesprekken waarbij kort werd gereflecteerd op de cursus en je toekomstige rol als procesbegeleider. Degenen die dit gesprek al hadden gehad of er nog op wachtten, kregen als opdracht een lijst op te stellen met tien eigenschappen die elke procesbegeleider zou moeten hebben. Geheel in de trend van ‘out of the box’ en ‘van de begaande paden af denken’ heeft dat een lijst met zeventien eigenschappen opgeleverd! Al met al was het een zeer geslaagde dag die de DKK een hoop verse procesbegeleiders heeft opgeleverd en waar ik zelf ook erg van genoten heb omdat het de kans gaf met mensen te praten die dezelfde interesses hebben. Ik kijk ernaar uit om mijn eerste DOP te mogen begeleiden!

Rianne Doller

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners