Wetten en regels in Dorpshuizenland

Namens DKK en de landelijke werkgroep dorpshuizen.nl houdt Gerrit Kapteijns zich bezig met wetten en regels die over de dorpshuizen worden uitgestort. In deze werkzaamheden focust hij zich op het voorkomen van extra bureaucratische werkdruk en extra kosten voor al die vrijwillige besturen. Drie thema’s vragen nu om aandacht: De evaluatie van de nieuwe Drank- en horecawet; Regelhulp 'vergoedingen bij non-profitorganisaties' en de hygiënecode voor de horeca. Hieronder zijn deze thema's verder uitgewerkt. 

  1. Het ministerie van VWS is bezig met de evaluatie van de nieuwe Drank- en Horecawet. Hierbij kijken ze met name naar de verhoging van de minimum leeftijd (nix18) en naar de decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten. In de slipstream wordt ook gekeken naar de status van paracommerciële instellingen in de wet. Het lijkt erop dat ze toe willen naar een DHW die voornamelijk over gezondheid gaat en dat de economische kant ergens anders wordt geregeld. Wij blijven dit dossier nadrukkelijk volgen.
  2. De belastingdienst ontwikkeld momenteel een Regelhulp ‘Vergoedingen bij non-profitorganisaties’. Het gaat hier met name over het goed toepassen van vrijwilligersvergoedingen bij non-profitorganisaties. (Zie ook vraag en antwoord op deze site) Ik heb deelgenomen aan de gebruikerstest en ze een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan. De testfase is nu voorbij en de regelhulp zal binnenkort verschijnen op www.belastingdienst.nl.
  3. Het derde thema gaat over de nieuwe hygiënecode voor de horeca die per 1 april 2016 van kracht is. Deze code is gebaseerd op Europese wetgeving en regelt dat alle levensmiddelenbedrijven volgens de HACCP-beginselen moeten werken. Deze code geldt alleen voor dorpshuizen wanneer er structureel bedrijfsmatig eten wordt bereid en verstrekt. De nieuwe hygiënecode is niet meer (zoals voorheen) eenvoudig te downloaden maar kan aangeschaft worden bij Koninklijke Horeca Nederland. Niet leden betalen € 100,- en leden betalen € 30,- (excl. btw). We proberen aan te haken bij de digitale code die nu door NOC-NSF wordt ontwikkeld. Als er niet structureel en voor kleinere gorepen eten en drinken wordt bereid, kun je volstaan met de checklist voedselveiligheid die te vinden is op de vraagbaak Dorpshuizen.nl: http://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/hygiene-haccp/.

Gerrit Kapteijns

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners