DKK bestuurslid aan het woord: Niko Wiendels

Meer vragen dan antwoorden

Het blijft nog even wennen….  VKK en FDG heten nu DKK Gelderland en het werkgebied is samengevoegd. Eerst deed de een ‘alleen maar’ kleine kernen en de ander ‘alleen maar’ dorpshuizen en nu doen we alles samen. En meer.
Het wennen zal vooral zijn voor u als onze leden. Ik hoop dat de naamsbekendheid begint te groeien en dat u daar aan mee wilt werken door dat te promoten.
Wennen zal het ook zijn dat we zoekende zijn naar meer interaktie (met leden, met partners, met overheden…) en naar nieuwe produkten. Ook daar hebben we u allen bij nodig. Als DKK Gelderland hebben we een geweldige potentie en zijn we een serieuze gesprekspartner, laten we dat goed beseffen. Het is nu aan ons om alle mogelijkheden om te zetten in  kwaliteit van dienstverlening.

DKK Gelderland werkt aan een leefbare omgeving, maar wat leefbaar is moeten we samen invullen. Waar liggen bedreigingen en waar de kansen. Waar laten we wat liggen en waar is onze ekspertise gevraagd?

En als we die ekspertise nog niet  hebben, hoe bedienen we onze leden dan toch?

En wat kunnen leden van elkaar leren aan tips & tricks? Waar zijn lokale oplossingen gevonden die wellicht ook elders kunnen werken…? Hoe kan DKK Gelderland een intermediair zijn tussen de grote hoeveelheid kennis die er her en der is en hoe kunnen we vraag en aanbod van onze leden bij elkaar brengen?

Een groot en belangrijk voorbeeld vind ik het sociale domein. De transities en transformatie, de participatiesamenleving, u kent al die termen wel. Welke kansen bieden die en welke rol kunnen bijvoorbeeld de dorpshuizen als ‘huiskamer van het dorp’ daarbij spelen. Er ligt een belangrijke taak, ook voor ons, om mensen bij elkaar te brengen. Om dorpen in hun kracht te zetten. Terwijl dorp A nog worstelt met die vraag, heeft dorp B al een eerste oplossing gevonden. En wat kan DKK Gelderland voor beide en voor dorp C nog meer betekenen?

En dan hebben we het nog niet gehad over krimp (en de basisscholen), over basismobiliteit (en nieuwe initiatieven als MobielGedeeld) en bijv. glasvezel.

Ik realiseer me dat ik enerzijds heel veel open deuren heb ingetrapt en anderzijds veel vragen opwerp. Dat is niet omdat ik dwalende ben, maar wel om de breedheid van de mogelijkheden aan te geven. Ik zie heel veel nieuwe kansen voor onze nieuwe vereniging. Ons dagelijks bestuur is bijzonder aktief richting provincie en LVKK (onze landelijke klub) en waar al niet meer. Het is geweldig om daar van dichtbij kennis van te nemen en mee te doen. Maar als we een echte vereniging willen zijn, dan hebben we ook en vooral onze leden nodig. Aktieve leden die meedenken en meedoen. Mag ik die hand naar u uitsteken? Misschien kan ik dan volgend jaar een artikel schrijven met als titel ‘Meer antwoorden dan vragen’.

Niko Wiendels (AB-lid)

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners