Krimp op de planken

Oud-DKK bestuurslid en schrijver/regisseur/theatermaker Rob Hoekstra zag samen met zijn collega dat er beleidsmatig over "De Krimp" wordt gesproken, veelal in de zin van 'probleem' en 'moeilijk-moeilijk'. Dat bracht hen tot het idee iets met de verhalen van de mensen in de dorpen te gaan doen. Dat is uitgemond in een project Glimp van de Krimp, waarin de twee een toneeltekst schrijven op basis van de verhalen van mensen. De tekst wordt aangeboden aan de toneelverenigingen in de dorpen en buurtschappen van de Achterhoek en Liemers, in de hoop en verwachting dat zij dat stuk in hun eigen dorpstraditie willen gaan spelen. "We schrijven het zodanig dat ze het kunnen verlevendigen met de verhalen uit eigen dorp en omgeving", aldus Rob Hoekstra. Voor informatie en contact: zie brochure in de bijlage. 

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners