Café wordt Kulturhus in Westendorp

Donderdag 23 juni is het groot feest in Westendorp. Bij de start van de jaarlijkse kermis wordt het kulturhus officieel geopend. In Westendop is café De Vos gekocht door de stichting Westendorphuus. Deze actie is ontstaan na het gereed komen in 2008 van het dorpsplan Westendorp. In dit dorpsplan stond onderkomen verenigingen op nummer 1 van uit te voeren acties. De situatie was dat de meeste verenigingen in het dorp onder dak zaten bij ,,De Vos“, maar regelmatig moesten zij uitwijken naar andere locaties in de omgeving als er in ,,De Vos” op oefenavonden een bruiloft, partij, diner, feest, vergadering of andere commercieel interessantere gebeurtenis was. Dit gebeurde herhaaldelijk en op ongewenste tijdstippen.

Gewenste situatie

Tijdens het dorpsplanproces werd bij de startbijeenkomst duidelijk, en dat was ook vooraf de verwachting, dat het onderwerp “Dorpshuis“ veruit de meeste aandacht van de aanwezigen had.

Dorpshuis, verenigingsgebouw, verenigingshuis, buurtschapshuis, gemeenschapshuis, cultuurhuis, kulturhus, clubgebouw, onderkomen verenigingen, en verenigingsaccommodatie waren in hoofdzaak de kreten waarmee hetzelfde werd bedoeld en waarmee uitgedrukt werd dat er een grote behoefte bestaat aan een goed onderkomen voor allerlei soorten verenigingen.

Een dorpshuis zou in ieder geval aan de volgende zaken tegemoet moeten komen:

  1. Onderkomen/oefenavonden/vergaderingen/ sociëteitsbijeenkomsten en godsdienst oefeningen van verenigingen;
  2. Dorpsbijeenkomsten/feesten zoals Oranjefeest, Koningsdag, Sint Nicolaas;
  3. Kinderdagverblijf;
  4. Peuterspeelzaal;
  5. Buitenschoolse opvang;
  6. Gezondheidscentrum, b.v. prikpost, kleuterbureau;
  7. Overheidsdiensten zoals stembureau en bibliotheek;
  8. Schietbaan.

Aan de slag om van het café een Kulturhus te maken

De uitwerkgroep 'Accommodatie' is aan de slag gegaan en dit heeft geresulteerd in een uniek plan. Diverse locaties zijn onderzocht op kansen en mogelijkheden. Uiteindelijk is het gebouw “De Vos” in goed overleg met alle verenigingen en eigenaar Lovink gekocht door de stichting Westendorphuus. Deze stichting heeft een goed plan gemaakt en de financiering gevonden voor de noodzakelijke verbouwing tot Kulturhus. Uniek is dat de horeca-activiteiten door Gert Lovink en nog drie andere vaste medewerkers worden voortgezet, maar dan wel onder de vlag van een opgerichte Horeca BV. De verenigingen betalen huur aan de stichting en de Horeca BV betaalt ook huur aan de stichting. De stichting Westendorphuus betaalt de rente en aflossing van de hypotheek aan de BNG (2,2% 25 jaar vast) en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw.

Gereduceerde tarieven voor verenigingen

Voor de verenigingen en maatschappelijke activiteiten wordt een gereduceerd tarief gehanteerd. Voor een bestuursvergadering wordt € 15,- per vergadering gerekend inclusief thermoskannen koffie/thee en water. Gebruik van de kleine zaal kost € 30,- en de grote zaal met gebruik podium kost € 45,- per dagdeel.

Commerciële tarieven voor feesten en partijen

De zalen worden ook gebruikt door de Horeca BV voor commerciële activiteiten, maar gebruik door de verenigingen gaat voor en in goed overleg wordt naar oplossingen gezocht, omdat de huurinkomsten via de Horeca BV nodig zijn voor de totale exploitatie.

Hoge inleg, eigen inzet en prachtig resultaat voor allen!

Op deze manier is een een win-win situatie ontstaan. Westendorp houdt een café, de werkgelegenheid is behouden, eigenaar Lovink heeft voor zijn pensioen het café verkocht en het dorp heeft het zo gewenste dorpshuis gekregen. Naast de vaste formatie zijn er ook nog oproepkrachten in dienst.

De totale verbouwing heeft 1,4 miljoen euro gekost, inclusief het vele werk dat vrijwilligers hebben uitgevoerd. Daarvan is € 850.000,- gedekt middels subsidies en fondsen.

Tevens is een ontmoetingsplein gemaakt, waarop de kermis gehouden kan worden en andere buitenactiviteiten, maar er is ook een JOOP! De Jongeren en Ouderen OntmoetingsPlek. 

Henrie Ketelaar (foto), secretaris van de Stichting Westendorphuus, is graag bereid om geïnteresseerden uit andere dorpen rond te leiden. 

Website Westendorphuus: http://www.westendorp.nl/kulturhus 

Peter van Heek

Locatie

Kulturhus De VOs
Halseweg 2
7054 BH Westendorp
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners