Zelfevaluatietest voor vrijwilligerswerk

  • Wat is de visie op vrijwillige inzet?
  • Hoe kunnen vrijwilligers zich ontwikkelen binnen onze organisatie? 
  • Hoe gebeurt de begeleiding en uitvoering? 
  • Hoe zit het met vergoedingen en waardering?

Antwoorden op deze en andere vragen worden duidelijk in de Zelfevaluatietest voor vrijwilligerswerk. Deze Zelfevaluatie moet door verschillende mensen in de organisatie worden ingevuld en de uitkomsten worden vervolgens met elkaar besproken. Zo komen de sterke en zwakke punten van de organisatie in beeld. Vervolgens kunnen die worden gekoppeld aan plannen en wensen voor de naaste toekomst. Dit maakt duidelijk op welke onderdelen de vrijwillige inzet goed is geregeld en waar het nog beter kan. Met dit resultaat kunnen organisaties hun vrijwilligersmanagement bijstellen en nieuwe kansen creëren.

MOVISIE heeft voor Vereniging NOV de Zelfevaluatie ontworpen voor organisaties die met vrijwilligers werken: resultaatgericht en relatief eenvoudig toe te passen. Lees meer en download de zelfevaluatietest op deze website: https://www.nov.nl/kwaliteit-en-diensten/goed-geregeld/zelfevaluatie 

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners