Tussenstand onderzoek herbestemming leegstaand vastgoed

Hoe kun je leegstaand (maatschappelijk) vastgoed herbestemmen? Deze vraag leeft in veel dorpen. Door leegstand van onder andere winkels, kantoorpanden, fabrieken, kerken of scholen wordt de leefomgeving minder aantrekkelijk en liggen verrommeling en verloedering op de loer. Vooral in dorpen en kleine kernen is de impact van leegstand groot.

De DkK voert, samen met de OVKK en de BOKD, partnerorganisaties uit resp. Overijssel en Drenthe,  een onderzoek uit naar kansen en bedreigingen en belangrijke spelers bij herbestemming van bestaand vastgoed. De eerste netwerken zijn in beeld gebracht en met een aantal partijen, zoals het Nationaal Renovatieplatform, zijn gesprekken gevoerd.  Donderdag 2 juni jl. zijn we aanwezig geweest bij de Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling in het Abe Lenstrastadion in Heerenveen, waar een aantal initiatieven op het vlak van functieruil en herbestemming belicht werden.

De vragenlijst bij het artikel in DorpsKontaKt 4 (zie link http://www.dkkgelderland.nl/node/7435) is al 34 keer ingevuld! Hartelijk dank voor jullie enthousiaste medewerking.

We zijn nog steeds op zoek naar goede voorbeelden van initiatieven in Gelderland. Wat zijn de succes en faalfactoren? Waar loopt u tegenaan? We zijn benieuwd naar uw ervaringen.

Namens de DkK,

René Stern

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners