Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK)

Locatie

Kampsweg 4
9418 PE WIJSTER
Omschrijving: 

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen is de overkoepeling van de Provinciale Verenigingen. De LVKK functioneert als een netwerk van autonome leden volgens het principe "eenheid in verscheidenheid". De leden van de LVKK zijn de Provinciale Verenigingen voor Kleine Kernen (met haar leden op lokaal niveau) en deze laatsten zijn de primaire organisaties voor het ondersteunen van bewoners bij het zoeken naar en realiseren van hun oplossingen. De Provinciale Verenigingen zijn in hun gebied volstrekt autonoom. Kortom, de LVKK ontleent haar bestaansrecht aan de PVKK, die op hun beurt hun bestaansrecht ontlenen aan de actieve bewoners in de kleine dorpen. Naar de uitgangspunten van de Landelijke en de Provinciale Verenigingen voor Kleine Kernen ligt op het niveau van dorp en buurt bij de verschillende vraagstukken de verantwoordelijkheid èn de oplossing bij de bewoners. De uitdaging is om dorpsbewoners samen te laten werken en daarbij optimaal gebruik te maken van de aanwezige kennis en competenties. Overheden moeten de probleemstelling en de oplossingen niet naar zich toe trekken zoals nu veelal gebeurt. Van de overheid verwachten wij kaders, waarna zij vervolgens de bewoners faciliteren bij het zoeken naar en realiseren van oplossingen.

De belangrijkste taken van de Landelijke Vereniging zijn:

  • signaleren van regio-overstijgende ontwikkelingen op het platteland die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de ervaren leefbaarheid.
  • beleidsbeïnvloeding: vanuit de geformuleerde missie het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties te beïnvloeden.
  • kennisuitwisseling organiseren voor de bewoners(-organisaties) en kennisverdieping organiseren voor het kader (bestuurders van de Provinciale Verenigingen en hun Coördinatoren).
  • intern en extern communicatiecentrum zijn.

 

 

Kracht en initiatief van bewoners