Welke verzekeringen heeft ons bestuur nodig?

Verzekeringen is vaak een lastig onderwerp waar veel meningen over zijn. Wat verzeker je wel en wat niet? Zowel dorpshuisbesturen als dorpsbelangenorganisaties vragen zich af waarvoor zij verzekeringen moeten afsluiten.
Naam: 
Dorpshuis

Locatie

Reacties

In het algemeen is het verstandig om met een verzekeringsadviseur door te nemen welke verzekeringen van belang zijn voor de organisatie.

Wat je wel en niet verzekert is erg afhankelijk van de vereniging of stichting. Wat doet de vereniging of stichting, wat voor bezittingen zijn er en hoe staat het met personeel en vrijwilligers.

Wij zullen het hier houden met een opsomming van aantal verzekeringen die van belang kunnen zijn voor de vereniging of stichting.

Aansprakelijkheid:

·         Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven: Deze is van belang voor iedere organisatie ter dekking van aanspraken van derden voor eventuele schade

·         Bestuurlijke aansprakelijkheid: De verzekering geeft dekking voor het persoonlijk risico aansprakelijk te worden gesteld. Of deze nodig is, is sterk afhankelijk van de activiteiten en verplichtingen die de organisatie aangaat.

Materiële Zaken:

·         Opstalverzekering: Deze verzekering is van belang voor organisaties die eigenaar van een pand zijn.

·         Bedrijfsschade: Dekt gederfde inkomsten en/of extra kosten na bijvoorbeeld een brand.

·         Inventaris, glas en waterschade: Hiermee kan de inventaris van bijvoorbeeld het dorpshuis verzekerd worden. Bedenk ook goed wat je wilt verzekeren, alleen inventaris van het dorpshuis zelf of ook van gebruikers.

Medewerkers en Vrijwilligers:

·         Werknemersverzekeringen: op het moment dat er personeel in dienst, zijn de werknemersverzekeringen verplicht.

·         Verzuimverzekering: Hiermee kunnen de loonkosten verzekerd worden op het moment dat een medewerker ziek wordt. Vooral voor langdurig ziekteverzuim is het verstandig dit te verzekeren.

·         Pensioenverzekering: Dit is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst die met de medewerker is afgesloten en of er een cao van toepassing is.

·         Vrijwilligersverzekeringen: Veel gemeenten hebben een collectieve verzekering afgesloten voor de vrijwilligers in hun gemeente. U kunt bij de gemeente informeren of en hoe deze verzekering eruit ziet. Zo kunt u bepalen of u wellicht zelf nog (aanvullend) wil  verzekeren.

Natuurlijk zijn er veel meer verzekeringen mogelijk, want uiteindelijk kun je alles verzekeren. Vraag je in ieder geval af welke verzekeringen verplicht zijn en welke onmisbaar.
Uitgebreidere informatie over verzekeringen voor bijvoorbeeld dorpshuizen vind je op de vraagbaak dorpshuizen.nl: http://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/verzekeringen/

 

Hartelijke groeten,

Patrick van Gemert

 

 

Kracht en initiatief van bewoners