Provinciale Subsidie voor samenwerken aan leefbaarheid

Provincie Gelderland heeft opnieuw een subsidieregeling voor leefbaarheidsinitiatieven geopend!

Er is tot 31 december dit jaar € 300.000,- beschikbaar.
Per leefbaarheidsinitiatief kan minimaal € 10.000,- en maximaal € 25.000,- subsidie worden aangevraagd. Per project wordt een eigen bijdrage van ten minste 25% gevraagd. Belangrijk is dat uw investering nodig is voor de uitvoering van activiteiten. De activiteit moet centraal staan. Er is achteraf geen verantwoording nodig, enkel het delen van de resultaten op een speciale website. Nieuw aan deze regeling is dat natuurlijke personen van initiatiefgroepen zonder rechtspersoonlijkheid (dus een organisatie zonder stichtings- of verenigingsvorm) ook subsidie kunnen aanvragen. De initiatiefgroep moet wel uit ten minste vijf natuurlijke personen bestaan.


Service van de provincie: voortoets van het idee
Voordat u de aanvraag indient, kunt u een korte omschrijving van het idee (denk aan een half A4) voorleggen aan twee provinciale ambtenaren, afhankelijk van de regio waar u woont.

  • Petra Dhont (p.dhont@gelderland.nl / 026-359 9467) voor de regio’s Achterhoek, Arnhem, Food Valley, Stedendriehoek
  • Tim Smit (t.smit@gelderland.nl 026-359 9507) voor de regio’s Nijmegen, Noord-Veluwe, Rivierenland

Zij geven aan of uw project voor subsidie in aanmerking komt en of het zin heeft om de volledige aanvraag in te dienen. Ook met vragen kunt u hen benaderen.
 
Subsidieregels
Via deze link komt u op de provinciale website waar de subsidieregels en het aanvraagformulier staan. Vanaf 1 oktober is het digitale subsidieloket geopend voor het indienen van de aanvraag. Let op, dit is geen tenderprocedure. Er geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.
 
Veel succes!
Degenen onder u die gebruik gaan maken van deze regeling wensen we veel succes toe! Leden van de DKK kunnen ons uiteraard om advies en ondersteuning vragen bij het schrijven van het plan.

 

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners