S.T.E.P. Dorpshuis De Slenk

Type organisatie: 
Plaats: 
GROESBEEK
Gemeente: 
BERG EN DAL
Inwoneraantal: 
1 275

Locatie

Reestraat 2
6562 LK GROESBEEK
Omschrijving: 

Het oude Parochiehuis op De Horst, dat na de oorlog gebouwd werd als noodkerk, is eind jaren 70 door de bewoners van De Horst omgetoverd tot een levendig dorpshuis. Veel van de Horster activiteiten vinden hier plaats; senioren, biljarters, meisjes, basisschoolkinderen, dames en heren van allerlei leeftijden, muzikanten, en de wijkraad Samen Op De Horst komen hier bijeen voor hun activiteiten. Gymnastiek, schilderen, aquarelleren, streetdance, volksdansen, buikdansen, zingen, musiceren, biljarten, kaarten, jeugdsoos, natuurlezingen en besloten bijeenkomsten voor bewoners van De Horst zijn slechts een greep uit de vele activiteiten die hier plaatsvinden. Een klein, vrijwillig en zeer actief beheerders-team ontvangt de gasten, en zorgt voor schoonmaak en onderhoud van het gebouw. De algemene belangen worden behartigd door de Stichting Tot Exploitatie Parochiehuis, STEP.

De op 27 februari 2015 opgerichte dorpsraad Stichting Samen Op De Horst ontwikkelt vanuit De Slenk zijn activiteiten.

Voor informatie: bel 06 5534 1232
E-mail: beheer@dorpshuisdeslenk.nl

 

 

Kracht en initiatief van bewoners