Zalencentrum dorpshuis "De Oude School"

Type organisatie: 
Plaats: 
ZOELEN
Gemeente: 
Buren
Inwoneraantal: 
1 499

Locatie

Kerkstraat 10
4011 EM ZOELEN
Omschrijving: 

Midden in de Betuwe, ongeveer 4 km ten noord-westen van Tiel, ligt aan de Linge het dorp Zoelen. Een bijzonder langgerekt dorp, dat lang geleden ontstaan is op de stroomruggen van het riviertje de Soel, ooit een bevaarbare schakel tussen de Linge en de Lek. In dit agrarische dorp, waar fruitteelt hoofdzaak is, werd in 1831, dus bijna 170 jaar geleden, een school gebouwd, waarin tientallen jaren gepoogd is de Zoelense jeugd de nodige kennis bij te brengen. In 1913 kreeg het gebouw een andere bestemming: het werd gemeentehuis. Een gedeelte van het pand werd in de beginjaren dertig, toen het verenigingsleven langzaam maar zeker op gang begon te komen, aangewend om de verenigingen onderdak te verlenen. In zekere zin werd het toen dus al een soort dorpshuis. Deze situatie is geruime tijd blijven bestaan. Ideaal was het onderkomen van de verenigingen zeker niet, want achterstallig onderhoud zorgde nogal eens voor problemen. Het kwam zelfs zover dat er een grote teil aan het plafond hing om bij een regenbui van enige importantie het doorlekkende hemelwater op te vangen. Ook de verwarming door middel van een ploffende kolenkachel liet veel te wensen over. De oplossing voor deze langzamerhand onhoudbare toestand kwam toch nog vrij plotseling. In 1964 besloot de gemeenteraad namelijk een gebouw in Kerk Avezaath tot gemeentehuis te bestemmen en daardoor kwam het gehele Zoelense pand dat toen al lang en breed "De Oude School" werd genoemd, als verenigingsgebouw beschikbaar. Een in eerste instantie gevormde commissie uit het verenigingsleven werd met spoed uitgebreid tot een Stichting Dorpshuis, die onmiddellijk begon met het opstellen van plannen en uiteraard het inzamelen van geld. Dankzij de geweldige medewerking van zowel gemeente, burgerij als verenigingen kon al in 1966 begonnen worden met een eerste, hoogstnoodzakelijke renovatie. De totale verbouwing werd bewust in etappes uitgevoerd, waarbij van het principe werd uitgegaan dat er pas gebouwd werd als er geld voor was. In september 1970 was men klaar en kon het dorpshuis "De Oude School" officieel met enig feestelijk vertoon in gebruik worden genomen. Al gauw bleek,dat een betere accommodatie een gunstige invloed had op het verenigingsleven. De ruimte werd te klein en daarom werd er in 1978 een nieuwe zaal en een barruimte bijgebouwd, terwijl ook de entree werd verbeterd. Parkeerproblemen langs de openbare weg konden in 1986 worden opgelost met de realisering van een ruime parkeerplaats achter de gebouwen. In 1996 tenslotte vond nogmaals een uitbreiding plaats van entree, garderobe en toiletten. Emaal, toen de gemeente Zoelen op het punt stond haar zelfstandigheid te verliezen en op te gaan in de gemeente Buren, zijn er op initiatief van het gemeentebestuur plannen geweest om een nieuw dorpshuis te bouwen, meer in het centrum van het dorp. Berekeningen van zowel de gemeente als van het dorpshuisbestuur wezen echter uit dat een (on)behoorlijk jaarlijks exploitatietekort nauwelijks te voorkomen zou zijn. En omdat de toen nog Zoelense gemeenteraad niet kon garanderen dat die tekorten zouden worden gesubsidieerd, werd besloten niet aan nieuwbouw te beginnen. Het bestuur van "De Oude School" heeft er nooit spijt van gehad dat dit besluit destijds is genomen. Het huidige dorpshuis heeft dan wel een hart dat 170 jaar oud is en mede daardoor misschien niet zo modern, maar het is schuldvrij en Zoelen is er best tevreden mee.

 

 

Kracht en initiatief van bewoners