Resultaten onderzoek Leegstaand maatschappelijk vastgoed

De DKK doet, samen met de collega’s uit Drenthe en Overijssel, onderzoek naar projecten op het gebied van Herbestemming vastgoed. Het doel is om kansen en knelpunten in kaart te brengen die initiatiefnemers tegenkomen wanneer er sprake is van herbestemming van bestaand vastgoed. In juni is er een enquête gehouden waar een kleine 40 reactie op binnengekomen zijn.

Een greep uit de resultaten: 

  • in de helft van de gevallen is er bij leegstaand vastgoed sprake van verpaupering.
  • De leeg gekomen gebouwen hebben in de meeste gevallen dienst gedaan als school. Ook winkelpanden en bedrijfsgebouwen scoren hoog. 
  • De meeste kansen liggen er voor woonbestemmingen, al dan niet met zorg gecombineerd of in de sociale huursector.
  • Regelgeving en lange procedures met veel partijen vormen de rode draad in de persoonlijke ervaringen die we hebben opgetekend.  


Kennis beschikbaar stellen

 Er is veel informatie over de verschillende aspecten van herbestemming bestaand vastgoed voorhanden, maar vaak lastig te vinden. Er bestaan kennisplatforms en netwerken die door het hele land actief zijn (of waren). Wij hebben de opdracht om deze kennis beschikbaar te maken voor onze leden.

College Herbestemming Vastgoed op de ALV

Op 15 november a.s. organiseert de DKK tijdens de algemene ledenvergadering een aantal colleges waarbij verschillende onderwerpen behandeld worden. We gaan op die avond dieper in op het onderwerp Herbestemming vastgoed en presenteren dan de resultaten van dit onderzoek.

René Stern

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners