Terugblik Kijkje in de Keuken BMV Mariënvelde

“Heel Nederland lult erover, in Mariënvelde doen ze het!”

Het Achterhoekse Mariënvelde telt 860 inwoners, verdeeld over 400 huishoudens. Krimp speelt ook hier: het aantal inwoners neemt terug, er is vergrijzing, voorzieningen staan hierdoor onder druk. Het was in 2012 al duidelijk: Er moet iets gebeuren! En er gebeurde iets heel moois: voor en door het dorp ontstond de Brede Maatschappelijke Voorziening Mariënvelde. Op 30 september 2016 is de BMV officieel geopend: een plek voor zorg, een plek voor de jeugd, een plek voor ontmoeting.

Hoe dit tot stand is gekomen? We mochten op 13 oktober 2016 een kijkje in de keuken nemen van BMV Mariënvelde. Met ons blikten 47 geïnteresseerden deze avond mee! In deze terugblik op het Kijkje in de Keuken leest u het verhaal in hoofdlijnen terug.

De aanleiding

De gemeentelijke accommodatie van Mariënvelde, waar verenigingen gebruik van maakten en ontmoeting plaatsvond, was aan vervanging toe. Het verenigingsleven was juist zo belangrijk om het dorp prettig en leefbaar te houden, na het verdwijnen van middenstand en ontkerking. Het doemscenario van leegstand en verloedering wilde men hoe dan ook vermijden! Ook de veranderingen op gebied van AWBZ en WMO hadden grote gevolgen voor bijvoorbeeld ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking in Mariënvelde.

Het proces

In 2012 kwamen ongeveer 100 inwoners bijeen om de noodzaak voor een goed plan te bespreken. Er ontstond een 30-koppige werkgroep en men ging behoeften peilen in het dorp. Met vragen zoals ‘Wat mis je?’ en ‘Wat wil je?’, ‘Hoe wil je dat?’ en ‘Wat kun je zelf bijdragen?’ kwam er een voorstel op tafel met als uitgangspunt: Samenwerken. Niemand uitsluiten, van, voor en door Mariënvelde!

In 2013 zijn samen met de gemeente-ambtenaren alle zorgindicaties geanalyseerd en 21 raadsleden waren unaniem voor een financiële bijdrage van 1,2 miljoen aan de Zorcorporatie Mariënvelde.

In 2014 kwam Tweede Kamerlid Otwin van Dijk op bezoek bij dit initiatief en gaf hij informatie over het optimaal gebruiken van ieders netwerk om zorg zelf te realiseren.

Wie dit ook wil, kan geen draaiboek krijgen van dit proces, want zelf de weg vinden en daar de bewoners, gemeente en instanties over laten meedenken is ontzettend belangrijk.

WMO

Mariënvelde wilde alles wat onder de WMO valt zelf organiseren. Er zijn nu 50 vrijwilligers en eigen beroepskrachten actief om samen met diverse organisaties de hulpvragen op gebied van zorg en Wmo in te vullen. Om dit te coördineren is een betaalde kracht in dienst voor 15 uur per week. Die verbindt hulpvragen met vrijwilligers en instanties en houdt contacten met de gemeente op gebied van AWBZ en WMO.

 

Samenwerking

De basis voor alle samenwerkingsverbanden, was goed overleg met de gemeente (Oost Gelre). Op basis van transities in de WMO en de betrokkenheid van Zorgbelang Gelderland en de WMO Werkgroep is de zorgcorporatie ontstaan. 

De BMV is een gebouw voor heel Mariënvelde. Met de vele glazen wanden nodigt het gebouw zelf ook uit tot samenwerking en interactie. De vaste gebruikers van de BMV zijn de huisarts, wijkverpleegkundigen en fysiotherapeut die onderling samenwerken. Daarnaast een basisschool ene peuterspeelzaal. Studenten van het Graafschapcollege uit Doetinchem organiseren een muziekproject voor peuters en ouderen.

 

Het effect

Een mooi gebouw, sober ingericht met enkel tweedehands inventaris.

De inloop: Een tiental open activiteiten per maand, opgezet door een team vrijwilligers. Van kokkerellen met kinderen tot knutselen met ouderen, maar ook zingen, dansen en praten met lotgenoten. Onder het motto ‘I-j bunt welkom’ mag iedereen deelnemen. Leden van de zorgcorporatie krijgen 15% korting op activiteiten.

Er rijdt een eigen zorgbus die mensen haalt en brengt naar activiteiten in de BMV.

Op gebied van WMO: Huisbezoeken, dagopvang voor ouderen met pgb, dagbesteding voor mensen met een beperking, arbeidsparticipatie voor UWV-jongeren.

 

Bereidheid tot sociale betrokkenheid

De bouw van de nieuwe BMV werd mogelijk dankzij een investering van de gemeente van € 1,2 miljoen. Daarnaast heeft de provincie € 75.000,- bijgedragen vanuit de subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. € 40.000,- is middels crowdfunding opgehaald.

De zorgcorporatie telt bovendien 100 leden die €20,- per jaar betalen en het totale project is tot stand gekomen met dank aan circa 200 vrijwilligers die rond de 10.000 manuren hebben ingezet!

Ook bedrijven verbinden graag hun naam aan een mooi project, door diensten en producten te leveren of te lenen. Zo is er een sfeervolle open haard in bruikleen verstrekt door Heidesmid Kachels en Haarden.

 

Contact

Facebookpagina: https://www.facebook.com/BMV-Mari%C3%ABnvelde-549521201806276/

 

Achtergrondinformatie

http://marienveldsbelang.nl/bmv-achtergrondinformatie/

Presentatie BMV Mariënvelde tijdens het Kijkje in de Keuken 

Presentatie Kijkje in de Keuken ICSadviseurs

 

Locatie

Mariënvelde
Date: 
donderdag, 13 oktober, 2016 - 23:00
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners