Snel internet dichtbij voor Veluwe

Elf gemeenten op de Veluwe trekken gezamenlijk op om snel internet in de buitengebieden te realiseren. Initiator is Stichting Breedband Noord Veluwe. Deze Stichting heeft het Communication Infrastructure Fund (CIF) bereid gevonden om tegen acceptabele voorwaarden een glasvezelnetwerk te realiseren in de buitengebieden. CIF is een partij die in Twente al 20.000 adressen van een glasvezelnetwerk heeft voorzien en in snel tempo doorzet.

De stichting Breedband Noord Veluwe heeft als doel het realiseren van een breedband netwerk in de buitengebieden van de Noord Veluwe.

Welke afspraken zijn gemaakt

De Stichting Breedband Noord Veluwe heeft inmiddels afspraken gemaakt met het Communication Infrastructure Fund (CIF) voor de aanleg van glasvezel in de Veluwse buitengebieden. De afspraken gelden voor de buitengebieden van de 11 gemeenten Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde Apeldoorn, Epe, Voorst en Brummen. Het gaat, inclusief de (recreatie-)bedrijven, om ongeveer 40.000 aansluitingen. CIF sluit 96% van de woningen in het buitengebied aan

De start is gepland in begin 2017. CIF wil de aanleg van in de 11 gemeenten realiseren in 2017 en 2018. Inmiddels zijn er, in een generiek convenant, afspraken gemaakt met de gemeenten over onder andere vergunningen, leges en graafdieptes.

 

Waar werken wij nu aan

Op dit moment zitten wij in de inventarisatiefase. Aannemers gaan het gebied ('schouwen’) zodat de kilometers lange glasvezel zo efficiënt mogelijk aangelegd kan worden. Deze factoren zijn belangrijk om  de uiteindelijke kosten voor bewoners zo laag mogelijk te houden.

CIF wil in haar vraagbundeling voor de particuliere aansluitingen tegelijk ook de (recreatie-) bedrijven wil meenemen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een dringende wens van de gemeenten en de kansen op succes vergroot, maar dit vraagt wel extra voorbereidingstijd.

 

Bewoners van het buitengebied aan zet

Voor het slagen van dit project moeten er nog veel zaken geregeld worden. Zaken waarvan wij denken dat deze oplosbaar zullen zijn. Uiteindelijk zal blijken dat er maar 1 zaak beslissend is en dat is voldoende deelname aan het project Breedband. Het project vereist 50% deelname en de bewoners van de buitengebieden zijn daarin de beslissende factor.

 

Wilt u meer weten over breedband in uw buitengebied? Bezoek dan onze website en meld u dan aan voor onze nieuwsbrief www.breedbandnv.nl/contact   

 

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners