Jongeren betrekken (ALV mini-college 15-11-2016)

Doel, doelgroep, waar, hoe en wat?

Door: Rianne Doller, student Urban Environmental Management (specialisatie: ruimtelijke planning) & International Development Studies (specialisatie: antropologie van sociologie) aan Wageningen Universiteit. Tevens oud-stagiair bij DKK Gelderland en momenteel actief als procesbegeleider Wijkontwikkelingsplan Duiven-West.

Iedere doelgroep een andere aanpak

De eerste vraag: Hoe oud zijn jongeren? gaf al aan dat iedereen hier verschillend over denkt.

In haar stageonderzoek heeft Rianne dit ook gemerkt en zij adviseert 3 categorieën:

 • Kinderen (4-12 jaar)
 • Tieners (12-20 jaar)
 • Starters (20-30 jaar)

Zelfs binnen deze categorieën kan het verschil groot zijn en een andere aanpak vereisen. Als je niet de juiste aanpak hanteert, krijg je jongeren niet mee.

Op dit formuliertje staan moeilijkheden, kansen en mogelijke aanpak genoemd:

 

Aarzel niet, betrek jongeren!

Jongeren erbij betrekken levert veel voordelen op voor iedere organisatie: dorpshuis, dorpsbelang, dorpsplatform, initiatiefgroep of instantie. Er zit ontzettend veel potentie in de groep jongeren, 40% doet vrijwilligerswerk. Voor jongeren is vrijwilligerswerk een kans voor hun persoonlijke ontwikkeling en ook om hun interesse en mening te uiten (en te ontdekken).

Jongeren zijn enthousiast, ze staan op allerlei manieren met elkaar in contact (social media) en dragen zo nieuwe ideeën aan en geven aan wat er leeft. Activiteiten die speciaal voor (en door) jongeren georganiseerd worden, kunnen op draagvlak rekenen. Met die extra jongeren erbij, zijn er ook extra (jonge) handen om te helpen. En tot slot leidt de betrokkenheid van jongeren tot positieve beeldvorming: zowel over jongeren, als van jongeren over de organisatie waarbij ze betrokken worden.

Hoe dan?

Dit is natuurlijk de meest voor de hand liggende vraag! Met de aanwezigen doen we een invuloefening:

 • Doel
 • Doelgroep
 • Vindplaats (waar vind je de jongeren)
 • Wat gaan we concreet doen (als activiteit)

Er worden de volgende ervaringen gedeeld:

 • Ga in gesprek met de jongerenwerker
 • Haal jonge kartrekkers (dus uit de doelgroep die je wilt bereiken) binnen boord, zij nemen als ‘ambassadeur’ de rest mee!
 • Maak duidelijk dat ze zelf onderdeel zijn van de gemeenschap en daarin ook een taak te vervullen hebben.
 • Ouders kunnen hun kinderen ook over de drempel helpen. Dus doe bij een eerste activiteit (spelmiddag/filmavond) ook een beroep op de ouders om hun kinderen te brengen!
 • Laat jongeren zelf geld ophalen om hun eigen activiteiten te financieren.
 • Stel een budget beschikbaar zodat je ook werkelijk iets kunt doen!
 • Betrek verenigingen

Meer lezen?

 

Foto: Jongeren vullen een enquête in voor het dorpsontwikkelingsplan van Harfsen en Kring van Dorth

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners