Herbestemming Leegstaand Vastgoed (ALV mini-college 15-11-2016)

Mogelijkheden en kansen maatschappelijke functies in leegstaand vastgoed. Enkele scenario’s!

Door: René Stern, die dit onderzoek in opdracht van de LVKK heeft uitgevoerd en enkele scenario’s schetst.

Het minicollege Herbestemming vastgoed, tijdens de ALV,  werd gevolgd door zo’n elf deelnemers.

Het verhaal in het college spitste zich toe op het bespreken van de resultaten uit de enquête en het toetsen van de ervaringen van de aanwezige leden. Ook hier bleek dat vooral leegstaande schoolgebouwen de gemoederen bezig houden en wonen, al dan niet met een zorgcomponent, de meest geuite wensen zijn door bewoners.

We hebben de het belang van een degelijk behoefte onderzoek en het betrekken van de juiste belanghouders in een vroeg stadium besproken. Ook een bredere blik op wat nodig is in het dorp en oog voor wat er al is. De aanleiding is meestal een gebouw, de uitwerking SAMENWERKING.   

Downloads:

Zie hieronder de PowerPointpresentatie en de onderzoeksresultaten

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners