Schrijf de toekomst van het dorp in een Dorpsontwikkelingsplan!

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar een mooie toekomst begint met mooie dromen! Niet van een enkeling, niet van de gemeente, maar van het hele dorp! De dromen zijn de basis voor een Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Vrijwillige procesbegeleiders van de DKK begeleiden dorpsplanprocessen om alle inwoners mee te krijgen in het proces van dromen naar denken naar doen! Aan de beproefde methodiek is sinds kort Letz Buzz toegevoegd. Een nieuw onderdeel om nog meer mensen te bereiken en meer inzicht, begrip en context te verzamelen voor het DOP. Harfsen, ’t Harde, Duiven-West en Barchem probeerden deze aanpak uit en de ervaringen waren zo goed dat we het nu standaard aanbieden.

Lees meer over de ervaringen van procesbegeleider Joop Spijkers met LetzBuzz

In Barchem is na de Startbijeenkomst getoerd met de camper. Als procesbegeleider maakte Joop Spijkers voor het eerst kennis met deze aanpak. We stelden hem enkele vragen om zijn ervaring met ons te delen:

Wat is de toegevoegde waarde van LetzBuzz naast de startbijeenkomst?

“Je ontdekt het enthousiasme en betrokkenheid van de inwoners, ook van degene die niet op de startbijeenkomst aanwezig waren. Het is heel goed om dan informatie op te halen bij de doelgroep die niet aanwezig waren bij de startbijeenkomst. Verder krijg je door de vraagstelling een completer beeld van hoe de mensen denken en voelen over hun dorp.”

Waarom kozen jullie ervoor om LetzBuzz na de startbijeenkomst in te zetten?

“We konden zo goed de leemtes invullen en gerichte vragen stellen over zaken die we niet helemaal helder hadden. Bovendien was er door de dorpswerkgroep al volop reclame gemaakt en wisten alle mensen waar we van waren en waar het over ging, je hoefde niets meer uit te leggen!”

En hoe was deze klus voor de leden van de dorpswerkgroep?

“Het gaf zo veel energie! We hadden de camper hier een week. Van tevoren hadden we een toerschema gemaakt voor 5 dagen. Naargelang de week vorderde kwamen er nieuwe haltes bij waar mensen naartoe wilden om dorpsgenoten te interviewen.”

Bereik je met LetzBuzz een extra doelgroep?

“Ja, we hebben in Barchem specifiek de sportende jeugd opgezocht omdat we ook met de Gelderse Sportfederatie werken aan een Sportdorp. Tussen de sportende jongeren zitten jongelui die niet meer in het dorp wonen, maar er wel terugkomen voor de training. Aan een interviewtje werken ze van harte mee, maar om nou voor een startbijeenkomst een avond op en neer te gaan, daar vind je ze niet voor.”

Denk je dat deze aanpak uiteindelijk meer mensen tot actie aanzet om het dorpsplan uit te werken?

“We hebben al van een groot aantal mensen gehoord dat ze willen mee werken. Door deze persoonlijke aandacht betrek je hen er echt bij en dan voel je je eerdere bereid om ergens bij te helpen. Tijdens de gevoerde gesprekken heb je meer tijd en aandacht voor de inwoners als tijdens een startbijeenkomst. Het is persoonlijker en dat vertaalt zich in een grotere deelname aan de uitwerking van het dorpsplan”

Krijg je met LetzBuzz een beter dorpsplan?

“We hebben de samenvatting van de interviews ontvangen en dit geeft al een mooi beeld van het dorp. Maar wel één met een heel andere insteek dan de klassieke variant. Door vragen als ‘wat vind je van je dorp, wat wil je behouden, welk cijfer geef je aan de leefbaarheid en wat zou er moeten gebeuren om dat cijfer omhoog te krijgen’ is het een plan waarin veel meer het gevoel van de mensen naar voren komt en de uitdagingen die ze zien voor hun dorp.”

 

 Informatie over een Dorpsontwikkelingsplan:

 

Met een DOP nemen bewoners zelf het initiatief om te werken aan de leefbaarheid.  Leefbaarheid is een heel breed begrip, waaronder bijvoorbeeld goed burencontact valt maar ook een mooie omgeving, goede bereikbaarheid, bedrijvigheid, veiligheid, woonruimte, recreatiemogelijkheden, een buurthuis waar je je thuis voelt, of iets heel anders. Doordat er tegelijkertijd door heel veel mensen naar allerlei thema’s, doelgroepen, doelstellingen en prognoses wordt gekeken, zowel ruimtelijk als economisch en sociaal, worden nieuwe kansen ontdekt. Tijdens het proces wordt al ingezet op goede communicatie, actieve betrokkenheid van inwoners en samenwerkingsverbanden.

In de brochure over het maken van een DOP worden de processtappen kort toegelicht. Het DOP wordt geschreven door een gemixte werkgroep, maar de basis voor hun werk wordt geleverd door het hele dorp. Tijdens een zogenoemde Startbijeenkomst schrijven alle bewoners hun ideeën voor de leefbaarheid op. Benieuwd hoe een Startbijeenkomst eruit ziet? Kijk maar eens naar dit filmpje uit Haalderen.

Als je graag meer wilt weten over het maken van een DOP, neem gerust contact op met de DKK. Eén van de medewerkers kan vrijblijvend langs komen nadere toelichting te geven, vragen te beantwoorden en mee te denken over de eerste acties om te komen tot een DOP.

 

Informatie over LetzBuzz:

Letz Buzz is een term die aangeeft: laat het zoemen, ga roezemoezen, klets met elkaar! Het is een project van KeppelMedia en wordt nu ook ingezet bij het maken van dorpsontwikkelingsplannen. Om van zoveel mogelijk bewoners ideeën te krijgen voor het dorpsontwikkelingsplan, rijdt er een opvallende, speciaal bestickerde camper rond die verschillende plekken in het dorp aan doet waar veel mensen zijn, zoals de basisschool, de winkel, de weekmarkt of het voetbalveld. Onder het genot van een kopje koffie of thee worden er in de camper interviews afgenomen door de werkgroepleden. Aan de hand van een vragenlijst geven bewoners aan wat hun ideeën, wensen en knelpunten zijn voor het dorp. De vragen worden opgesteld door de dorpswerkgroep zelf en zijn dus voor ieder dorp uniek. Het invoeren gaat digitaal. Wie LetzBuzz mist kan dus ook vanuit huis de vragenlijst invullen! Frank Bolder van KeppelMedia, een ervaren journalist, denkt mee bij het opstellen van de vragen en zet ze in een digitaal formulier. Ook geeft hij instructies voor een het afnemen van interviews. Daarnaast wordt door KeppelMedia gezorgd voor de camper, de stickers en het eindrapport.

 

Josien Durieux

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners