Meedoen en bewegen 65+ in krimregio’s en dunbevolkte gebieden

Heeft u een projecidee voor meedoen en bewegen 65+ in krimregio’s en dunbevolkte gebieden?

Fonds Nuts Ohra vindt dat een kwetsbare gezondheid een zinvol en betekenisvol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis ondersteunen we projecten die kansen vergroten voor een groeiende groep kwetsbare ouderen. Met dit programma ondersteunt FNO projecten voor zelfstandig wonende, alleenstaande ouderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het programma is gericht op bewegen en meedoen, met als doel deze ouderen in staat te stellen op een prettige manier langer zelfstandig en vitaler thuis te wonen. U kunt in aanmerking komen voor een bedrag van maximaal € 150.000,- als u voor 22 maart uw aanvraag indient.

De projecten moeten op een directe manier gericht zijn op het aanzetten tot meer sociaal contact en meer sociale participatie en/of meer bewegen en vergroten van mobiliteit, specifiek voor ouderen die alleen wonen. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 150.000. De looptijd van een project kan liggen tussen 1 juli 2017 en 1 november 2018. Onze voorkeur gaat uit naar projecten waarbij (bestaande) aanpakken op meerdere plekken worden uitgerold of getoetst. Voorop staat dat de ouderen zelf bij de opzet en uitvoering van de projecten betrokken zijn. Lees hier de volledige call tekst met criteria en procedure.

Het programma duurde oorspronkelijk 3 jaar (2015 tot 2017) met vijf calls voor projecten. Daaruit zijn ruim 90 projecten gericht op meedoen of bewegen gehonoreerd. Oudere migranten en ouderen woonachtig in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden zijn echter ondervertegenwoordigd in het bereik van de projecten. Terwijl we weten dat de uitdagingen om op een prettige manier zelfstandig thuis te blijven wonen, voor deze twee groepen niet minder zijn. Daarom verlengen we het programma met een jaar (tot en met 2018) en stellen we in totaal 2,2 miljoen beschikbaar voor projecten die zich richten op één van deze twee groepen ouderen.

Ga naar de website van FNO

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners