Even voorstellen: Werner Ludwig, nieuw DKK-bestuurslid

In de Algemene Ledenvergadering op 15 november 2016 is Werner Ludwig benoemd als DKK-bestuurslid. We zijn erg verheugd met zijn aanvulling op het bestuur en stellen hem via dit interview graag aan u voor. 

Werner woont in Hoenderloo (website), is voorzitter van de Dorpsraad Hoenderloo en daarnaast zelfstandig ondernemer. Daarvoor was hij 5 jaar directeur van VNO-NCW Midden (regio Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht) en daarvoor 10 jaar directeur van de provinciale SER (Sociaal Economische Raad) Gelderland. Twee jaar geleden is hij gestopt met de politiek, hij heeft zich 16 jaar ingezet de VVD in Apeldoorn, waarvan 11 jaar fractievoorzitter. Hij heeft planologie gestudeerd.

Je bent nu bijna een jaar voorzitter van de Dorpsraad Hoenderloo, wat zijn je ervaringen tot nu toe?

“Het is heel leuk om te doen. Het openen van deuren, relaties aanknopen en onderhouden is een rol die ik als voorzitter met plezier op me neem. Wat me ook aanspreekt is dat het vooral draait om dingen voor elkaar krijgen, doen en aanpakken! Als dorpsraad spelen we in op signalen die we krijgen van bewoners, ondernemers en de recreatiebedrijven die ons dorp omringen. Soms moeten we aanjagen of onze nek uitsteken, iets geregeld krijgen of contacten leggen. Uit de relaties die zo ontstaan komen goede projecten voort en door de samenwerkingsverbanden vormen we een sterk netwerk. Voor ons dorp zijn we momenteel bezig met plannen voor kleinschalige woningbouw, het hergebruiken van leegstaande gebouwen zoals de school en het behouden van een goede bereikbaarheid. De dorpsraad signaleert en verbindt het netwerk van bewoners, gemeente en ondernemers. Andersom kunnen wij ook dit netwerk in beweging krijgen als het gaat om zaken die de leefbaarheid van het dorp aangaan. Zo maakten wij bijvoorbeeld melding van de provinciale plannen om één van de toegangswegen naar ons dorp af te waarderen tot fietspad en het aantal mensen dat vervolgens op de informatiebijeenkomst af kwam paste niet meer in het dorpshuis.”

Wat leidde ertoe dat je bestuurslid werd van de DKK?

“Als voorzitter van de Dorpsraad had ik vragen over de dorpscontactpersoon die in Hoenderloo actief is. Ik kwam er al snel achter dat ik hier bij de DKK meer over te weten kon komen en nam contact op met Tinie te Dorsthorst die ik al jarenlang ken. Na een verhelderend gesprek had zij ook een vraag aan mij, of ik niet bestuurslid wilde worden. En hier ben ik!”

Hoe wil je invulling geven aan je bestuurstaak?

“De DKK is een leuke club met een interessante opgave. Omdat ik zelf ook actief ben in de dorpsraad kan ik de plannen van de DKK aan de praktijk spiegelen. Als nieuw bestuurslid wil ik dan ook graag de rol van de DKK uitdragen en bewaken; een vereniging die de zelfstandigheid, mondigheid en organisatiekracht van kleine kernen versterkt en haar leden een stem geeft.

De leden vormen de DKK: een sterke, actieve vereniging met een prachtige doelstelling. Het blijft natuurlijk van belang de zoveel mogelijk dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties er lid van zijn. Lidmaatschap betekent ook ondersteuning, kennis en expertise van de DKK. Als bestuurslid kijk ik ernaar uit om namens de DKK een bijdrage te mogen leveren aan veel mooie initiatieven in dorpen.”

We wensen Werner een prachtige tijd toe in het DKK-bestuur!

Josien Durieux

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners