Terugblik Streekforum Vrienden van de DKK

Op 26 januari is het Streekforum gehouden waar ruim 50 bewoners en ondernemers, ambtenaren en politici op af kwamen. De sprekers deelden hun visie en gingen in op trends en ontwikkelingen. Vinden en verbinden, samenwerken en zelf initiatief nemen waren aandachtspunten die de aanwezigen noemden na een discussie in kleine groepjes aan tafel. In de krant Tubantia verscheen n.a.v. het streekforum het artikel 'Achterhoek moet Voorhoek worden'.

Inleider Foppe Atema lichtte het programma van Achterhoek2020 toe waarbij de nadruk ligt op innoveren in wonen, werken, onderwijs, voorzieningen, bereikbaarheid, zorg en grensoverschrijdende samenwerking.

Inleider Brigitte Bauer noemde als één van de trends schaalvergroting. Daardoor wordt het platteland geraakt want de afstanden worden (te) groot. Hoe kan het MKB zijn positie handhaven? Het onderscheid zit hem in voeding en non-voeding waarbij vooral bij voeding om vakkennis en expertise gevraagd wordt.

Otto Willemsen schreef op Facebook: “Gisteren in actie tijdens mijn presentatie fit voor de toekomst en wat dat betekent voor de Achterhoek en de kleine kernen voor de Vrienden van de vereniging van kleine kernen. Duurzaamheid, met de tijd meegaan en innoveren zorgen er voor dat de Achterhoek Voorhoek wordt en dat we de Randstad en het Ruhrgebied voorzien van slimme maakproducten, van energie, van voedsel en van recreatie. Een Amsterdammer verkoopt wat ze niet hebben, wij verkopen niet wat we hebben. Een gebied met parels van innovatieve edrijven met mooie producten en kansen! Verleden tijd van krimp is kromp"

Erna Koeslag zette helder uiteen hoe 'haar'wet van energie werkt: E = mc2 waarbij Energie = meendenken x communicatie in het kwadraat! Met praktijkvoorbeelden van hoe het óók kan, liet ze de opbrengst zien van meedenken, kaders aangeven in plaats van enkel negatief reageren op een voorstel.

Joachim Geerdink gaf de zaal zijn energie mee met een mooie presentatie over denken in kansen en uitspreken wat je nodig hebt. Als je namelijk niet vraagt wat je wilt, krijg je iets anders (de wet van Sinterklaas)! 

Date: 
donderdag, 26 januari, 2017 - 23:00

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners